Historia dzielnicy - kalendarium do 1999 roku

Gdynia po demokratycznych wyborach

1989 r. - 07.09 - Do Gdyni przybył ze Szczecina pierwszy pociąg o napędzie elektrycznym. Całkowicie została zelektryfikowana trasa kolejowa ze Szczecina do Gdyni.
1989 r. - 10.09
- Ostatni rejs „Mamry II" statku badawczego Morskiego Instytutu Rybackiego. Wypłynął do Anglii na miejsce złomowania.
1989 r. - 16.09
- Dzięki staraniom Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, gdyńskich zakładów pracy i pani Marii Rudzkiej - przedstawicielki rodziny, odsłonięto tablicę pamiątkową na ścianie domu Jana Radtkego, u zbiegu ulic 10 Lutego i Świętojańskiej.
1989 r. - 24.11
- Założono w Gdyni Stowarzyszenie Rodziny Katyńskiej.
1990 r. - 02.02
- Po raz pierwszy w historii polskiego budownictwa okrętowego, na zbudowanym w Stoczni im. „Komuny Paryskiej" kontenerowcu „Radom", dla Polskich Linii Oceanicznych, podniesiona została biało-czerwona bandera z orłem w koronie.
1990 r. - 09.02
- W Wyższej Szkole Morskiej odbyło się koleżeńskie spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Elektryków Okrętowych.
1990 r. - 23.03
- Początek kampanii wyborczej Gdyńskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność" do Rady Miasta.
1990 r. - 29.03
- Miasto Gdynia podpisało umowę partnerską ze szwedzkim miastem portowym - Karlskroną.
1990 r. - 13.04
- Z rejsu dookoła świata powrócił do Gdyni jacht harcerski „Zawisza Czarny".
1990 r. - 13.06
- Franciszka Cegielska została prezydentem Gdyni.
1990 r. - 30.06
- Ukazał się pierwszy powojenny numer „Gazety Gdyńskiej". Redaktorem naczelnym został Krzysztof Wójcicki.
1990 r. - 08.07
- W Gdyni rozpoczął się V Bałtycki Festiwal Piosenki Morskiej.
1990 r. - 13.07
- 60-lecie podniesienia polskiej bandery na „Darze Pomorza", kolebce polskich kapitanów. Historyczną banderę wciągnięto na flag sztok przy dźwiękach hymnu narodowego.
1990 r. - 17.07
- Do portu w Gdyni zawinął statek miłosierdzia m/s „Anastasis", przywożąc dary w postaci leków.
1990 r. - 22.07
- Demontaż pomnika „wdzięczności", gdyńskiej Nataszy, dłuta profesora Mariana Wnuka. Pomnik przez 37 lat „zdobił" centralny punkt Skweru Kościuszki.
1990 r. - 25.07
- Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę o przywróceniu przedwojennej nazwy Alei Marszałka Piłsudskiego.
1990 r. - 05.09
- Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę o zniesieniu szczególnego trybu najmu na terenie całego miasta. Wśród najemców zaistniała obawa wprowadzenia czynszów wolnorynkowych lub wyrzucenia na bruk.
1990 r. - 08.09
- Do Basenu Prezydenckiego w Gdyni zawinął „Zawisza Czarny" pod dowództwem kapitana Andrzeja Drapelli, po zmaganiach w Operation Sail'90.
1990 r. - 05.10
- Do Gdyni po raz pierwszy wpłynął bremeński jacht „Alexander von Humboldt", zbudowany w 1906 roku w stoczni Bremerhaven, latarniowiec o zielonych żaglach i zielonym kadłubie, pod dowództwem kapitana Klausa Mullera.
1990 r. - 04.11
- W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni odbyło się poświęcenie sztandaru Gdyńskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni, który ufundowało społeczeństwo gdyńskie.
1990 r. - 23.11
- Do portu w Gdyni zawinął szwedzki prom pasażersko-samochodowy „Baltic Ferries", otwierając najmłodszą linię żeglugową na Bałtyku, łączącą Skandynawię z Polską (Karlskrona-Gdynia).
1990 r. - 29.11
- Obchodzono 60 lecie chóru „Symfonia", najstarszego gdyńskiego zespołu śpiewaczego.
1990 r. - 02.12
- 70-lecie Adolfa Adama Wiktorskiego, gdyńskiego kompozytora i działacza muzycznego, prowadzącego zespół pieśni i tańca Marynarki Wojennej, „Dalmoru", chór „Echo" i „Dzwon Kaszubski".
1991 r. - 07.01
- Ministerstwo Przekształceń Własnościowych podjęło decyzję o przekształceniu gdyńskiego portu w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
1991 r. - 14.02
- Podpisano umowę partnerską miast bliźniaczych między Gdynią a dzielnicą Nowego Jorku - Brooklynem.
1991 r. - 24.04
- W Gdyni przy ulicy Świętojańskiej powstał pierwszy w Polsce sklep Levi Straussa, producenta odzieży dżinsowej.
1991 r. - 29.04
- Zmarł w Gdyni Paweł Szefka, nauczyciel, znawca folkloru kaszubskiego, publicysta i literat.
1991 r. - 04.05
- W Hotelu Gdynia odbył się wielki bal charytatywny Lions Club pod patronatem Danuty Wałęsowej i premiera Krzysztofa Bieleckiego.
1991 r. - 27.05
- W Gdyni rozpoczęta się pierwsza w powojennej historii wizyta okrętów Republiki Federalnej Niemiec. Do portu wpłynęła eskadra okrętów Bundesmarine: fregata „Koein", trałowiec „Auerbach" i ścigacz „Nerz." Dowódcą zespołu był komandor Wulf Plesmann.
1991 r. - 07.06
- W Muzeum Miasta Gdyni po raz 16 otwarto poplenerową ogólnopolską wystawę tkaniny artystycznej, która jest największą plenerową imprezą plastyczną w Gdyni, organizowaną przez niestrudzoną gdyńską plastyczkę Teresę Szydłowską.
1991 r. - 12.06
- Rada Miasta Gdyni nadała tytuł Honorowego Obywatela księdzu prałatowi Hilaremu jastakowi w dniu 50 lecia święceń kapłańskich.
1991 r. - 15.06
- Uroczystość Złotego Jubileuszu Kapłaństwa - 50 lecia święceń księdza prałata dr. Hilarego Jastaka.
1991 r. - 21.06
- Inauguracja centralnych obchodów Dni Morza Gdynia' 91.
1991 r. - 30.06
- Na cmentarzu wojskowym w Redłowie, podczas obchodów Święta Marynarki Wojennej, odsłonięto obelisk, poświęcony pamięci Marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej rozstrzelanych i pomordowanych w więzieniach, w latach 1946-1956. Inicjatorem budowy pomnika jest komandor Edward Obertyński, prezes Koła Starych Gdynian.
1991 r. - 14.07 - W Gdyni spotkali się polscy żeglarze z całego świata. Powitał ich marszałek Senatu Andrzej Stelmachowski oraz tłumy mieszkańców Gdyni.
1991 r. - 27.07 -
U zbiegu ulic Władysława IV i Batorego w Gdyni otwarto nowe targowisko „Batory".
1991 r. - 30.07
- Gdynia gościła trzydziestoosobową grupę członków Towarzystwa Niemcy-Polska z siostrzanej Kilonii.
1991 r. - 28.08
- Na sesji Rady Miasta podjęto uchwałę o przystąpieniu Gdyni do spółki World Trade Center.
1991 r. - 01.09
- Gdyńska YMCA przy ulicy Żeromskiego 26 wznowiła działalność przerwaną wybuchem wojny.
1991 r. - 07.09
- Ministerstwo Przekształceń Własnościowych podjęło decyzję o przekształceniu gdyńskiego portu w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
1991 r. - 16.09
- Rozpoczął się XVI Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Gdyni.
1991 r. - 21.09 - Władze Gdyni podpisały umowę partnerską o współpracy miast siostrzanych z norweskim miastem Kristiansand.
1991 r. - 05.10
- Do Gdyni powrócił szkolny żaglowiec „Dar Młodzieży" z kapitanem Tadeuszem Olechnowiczem, po regatach Operation Sail'91.
1991 r. - 21.10
- Na Morzu Śródziemnym zatonął grecki masowiec „Erato", na którym pracowała polska załoga. Zginął kapitan i czterech marynarzy.
1991 r. - 04.11
- Odwiedziła Gdynię Betty Easton, lord mayor angielskiego miasta Plymouth, siostrzanego miasta Gdyni.
1991 r. - 19.11
- Rozpoczęcie procesu prywatyzacji Portu Gdyńskiego, utworzenie Morskiego Portu Handlowego Gdynia SA, Spółki Akcyjnej ze 100% udziałem państwa.
1991 r. - 29.11
- Przedsiębiorstwo państwowe Stocznia im. „Komuny Paryskiej" zostało przekształcone w spółkę akcyjną z udziałem Skarbu Państwa, o nazwie „Stocznia Gdynia".
1991 r. - 30.11
- W Teatrze Miejskim w Gdyni odbyta się premiera „Pana Tadeusza" w inscenizacji Adama Hanuszkiewicza. Spektakl zagrano ponad 200 razy.
1992 r. - 01.02
- W „Stoczni Gdynia S.A." rozpoczął działalność Wolny Obszar Celny. W ten sposób zapoczątkowano proces restrukturyzacji Stoczni.
1992 r. - 26.02
- Rada Miasta Gdyni wybrała pierwszego w kraju Rzecznika Praw Obywatelskich. Został nim Andrzej Szmyt, doktor prawa konstytucyjnego.
1992 r. - 12.03
- Przy Nabrzeżu Prezydenta zacumowały okręty wojenne Republiki Federalnej Niemiec: dwa trałowce oraz zbiornikowiec do transportu słodkiej wody.
1992 r. - 17.03
- Odbyło się pierwsze założycielskie spotkanie Gdyńskiego Towarzystwa Naukowego, którego celem jest upowszechnianie wyników badań naukow
1992 r. - 29.03
- Ksiądz kanonik Henryk Lew Kiedrowski, Kanonik Honorowy Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej objął obowiązki proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
1992 r. - 15.04
- 80 rocznica tragedii „Titanica", który zatonął podczas inauguracyjnego rejsu. Z tej okazji Urząd Miasta Gdyni i Liga Morska oraz gdyńska młodzież szkolna zorganizowała na Dworcu Morskim imprezę pt. „Ostatni bal na Titanicu".
1992 r. - 23.04
- W Gdyni powstało Towarzystwo Przyjaciół Nauk, z inicjatywy profesora Zdzisława Brodeckiego,   wiceprezydenta    Ryszarda  Toczka i  przewodniczącego Rady  Miasta Wojciecha Szczurka.
1992 r. - 08.06
- Do portu w Gdyni wpłynęła fregata marynarki wojennej Republiki Francuskiej „Second maitre le Bihan", którą dowodził komandor Jacques Bizard.
1992 r. - 11.06
- W piątą rocznicę pobytu Ojca Świętego w Gdyni, odsłonięto przy Al. Zjednoczenia, w pobliżu Skweru Kościuszki, tablicę upamiętniającą wizytę papieża w naszym mieście
1992 r. - 22.06
- W Stoczni Gdynia S.A. powołano do życia „Fundację Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność". Celem fundacji jest zbiórka funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Zakładowej Przychodni Zdrowia.
1992 r. - 24.06
- W gdyńskim porcie odbył się chrzest nowego promu „Balanga Queen", kursującego na trasie Gdynia - Karlskrona. Matką Chrzestną była Aneta Kręglicka, Miss Świata.
1992 r. - 26.06
- W Gdyni rozpoczął się VII Bałtycki Festiwal Piosenki Morskiej.
1992 r. - 01.07
- Dziekanem Dekanatu Gdynia-Śródmieście został ksiądz kanonik Henryk Lew Kiedrowski.
1992 r. - 04.07
- Do portu w Gdyni wpłynęła angielska fregata rakietowa Royal Navy, z oficjalną wizytą.
1992 r. - 06.07
- Uroczyste otwarcie chińskiej restauracji „Czang-Czeng", co po chińsku znaczy „Chiński Mur", przy ulicy Dworcowej w Gdyni.
1992 r. - 10.07
- Sąd Rejonowy w Gdańsku ogłosił upadłość jednego z największych wówczas przedsiębiorstw prywatnych „Elgaz", którego właścicielem był lanusz Leksztoń z Gdyni.
1992 r. - 07.08
- Rozpoczęła się wielka impreza Sail Gdynia' 92. Do Gdyni przybyło ponad 1000 żeglarzy z 11 krajów, w związku z Operation Sail.
1992 r. - 08.08
- Na scenie plenerowej Teatru Miejskiego, na Skwerze Kościuszki, przy „Darze Pomorza" odbyła się polska prapremiera sztuki Paula Claudela pt. „Księga Krzysztofa Kolumba", w reżyserii Andrzeja Wajdy, z muzyką Czesława Niemena. W roli Kolumba wystąpił Daniel Olbrychski. Premiera zbiegła się z 500 rocznicą odkrycia Ameryki oraz z Operacją Żagiel' 92.
1992 r. - 26.08
- Na sesji Rady Miejskiej powołano nową jednostkę budżetową Zakład Komunikacji Miejskiej, która zajmować się będzie zarządzaniem, organizowaniem i planowaniem komunikacji miejskiej
1992 r. - 09.09
- Do Gdyni powrócił flagowy jacht ZHP „Zawisza Czarny", z rejsu Grand Regatta Columbus'92.
1992 r. - 16.09
- Rozpoczął się XVII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
1992 r. - 20.09
- Teatr Miejski wyjechał na gościnne występy do Danii i Szwecji na zaproszenie Polonii Skandynawskiej. W Odense, Kopenhadze, Malmó i Sztokholmie zespół zagrał „Pana Tadeusza" w inscenizacji Adama Hanuszkiewicza.
1992 r. - 30.09
- Gdynianie entuzjastycznie powitali „Dar Młodzieży", powracający po 7 miesiącach z regat Columbus'92.
1992 r. - 01.10
- Rozpoczął działalność Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, któremu powierzono organizację komunikacji miejskiej, w tym zatrudnianie przewoźników konkurujących na rynku.
1992 r. - 01.10
- Uroczyste nadanie imienia Danuty Baduszkowej Teatrowi Muzycznemu w Gdyni. Rozpoczął funkcjonowanie Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
1992 r. - 03.10
- XXV inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Morskiej. Uroczystości inauguracyjne miały miejsce na Skwerze Kościuszki.
1992 r. - 04.10
- Ukazał się pierwszy numer „Kuriera Gdyńskiego".
1992 r. - 05.11
- W gdyńskim Teatrze Muzycznym otwarto kasyno gry „Jackpol".
1992 r. - 06.11
- Jubileusz 70 lecia Stoczni Gdynia. Na uroczystość do Gdyni przybył Prezydent RP Lech Wałęsa
1992 r. - 10.11
- Zarejestrowano Gdyńską Izbę Przemysłowo-Handlowa w Gdyni. Pierwszym prezesem został inżynier Michał Bald.
1992 r. - 16.11
- Andrzej Szmyt objął urząd Rzecznika Praw Obywatelskich przy Urzędzie Miasta Gdyni.
1992 r. - 28.11
- W Hotelu „Gdynia" wybrano najpiękniejszą modelkę Wybrzeża. Została nią Monika Korybalska, uczennica Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie.
1993 r. - 06.02
- Podpisano umowę partnerską Gdyni z białoruskim miastem Baranowicze.
1993 r. - 11.02
- Ukazał się 10 tom „Rocznika Gdyńskiego", wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Gdyni.
1993 r. - 12.02
- 10-lecie Muzeum Miasta Gdyni uczczono wystawą „Dary i zakupy w zbiorach muzeum".
1993 r. - 27.02
- W sali Rady Miasta Gdyni odbyło się zebranie założycielskie Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół".
1993 r. - 04.03
- 136 rybaków i 3 kapitanów z Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich „Dalmor" udało się drogą lotniczą do Saint Pierre w Kanadzie w celu wymiany załóg. Było to pierwsze przedsięwzięcie zakrojone na tak olbrzymią skalę.
1993 r. - 05.03
- Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej zwróciła się do premier Suchockiej o rozważenie możliwości wprowadzenia w PLO zarządu komisarycznego.
1993 r. - 06.03
- W Gdyni rozpoczął się Festiwal Piosenki Morskiej.
1993 r. - 10.03
- Gdyńska stacja telewizyjna Tele-Top rozpoczęła nadawanie 6 godzinnego bloku programowego, przygotowywanego w całości przez włoskich udziałowców. Redaktorem naczelnym został Waldemar Rudziecki.
1993 r. - 12.03
- Do Gdyni przybyli właściciele sieci Mc Donalds'a z Danii, by rozpocząć sondowanie rynku gdyńskiego.
1993 r. - 15.03
- Pożegnanie „Daru Młodzieży" wypływającego w półroczny rejs po morzach i oceanach świata, z 400 osobową studencką załogą, pod dowództwem kapitana Romana Marcinkowskiego.
1993 r. - 21.03
- Teatr Miejski zorganizował happening pt. „Święto Wiosny".W zabawie wzięło udział około 10 tysięcy mieszkańców Gdyni.
1993 r. - 16.04
- Teatr Miejski w Gdyni wyjechał na gościnne występy do Kopenhagi i Malmó. Zespół zaprezentował inscenizację „Księcia i żebraka" według Marka Twaina oraz „Zemstę" Aleksandra Fredry.
1993 r. - 19.04
- W PLO wprowadzono zarząd komisaryczny. Komisarzem został Aleksander Kowalski.
1993 r. - 29.04
- 70-lecie portu Gdynia uczczono uroczystością podniesienia bandery na okrętach i jednostkach pomocniczych Marynarki Wojennej.
1993 r. - 30.04
- Uroczystość 30-lecia Liceum Medycznego w Gdyni.
1993 r. - 23.05
- Uruchomiono nowy pośpieszny pociąg relacji Gdynia-Kaliningrad-Gdynia.
1993 r. - 27.05
- Zmarł profesor Stanisław Gierszewski, znany historyk, współautor „Roczników Gdyńskich", mieszkaniec Gdyni.
1993 r. - 28.05
- Do Gdyni przybył z kilkudniową wizytą szkolny żaglowiec Bundesmarine „Gorch Fock".
1993 r. - 17.06
- Z inicjatywy Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Wyższej Szkoły Morskiej i Marynarki Wojennej RP został odsłonięty przy Alei Zjednoczenia pomnik wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, twórcy polskiej marynarki.
1993 r. - 20.06
- Z okazji 75 lecia Marynarki Wojennej przybył do Gdyni amerykański krążownik USS „San Jacinto" pod dowództwem kapitana Shermana Wrighfa. Załoga przywiozła dar w postaci lekarstw dla mieszkańców Gdyni, na łączną kwotę 20 tysięcy dolarów.
1993 r. - 25.06
- Z okazji 75-lecia Marynarki Wojennej Gdynię odwiedził zespół 8 okrętów Królewskiej Marynarki Wojennej Holandii.
1993 r. - 30.06
- Na sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie pomnika Antoniego Abrahama.
1993 r. - 05.07
- Przy Skwerze Kościuszki zacumował duński jacht „Danneborg", z królową duńską, Małgorzatą II i jej mężem, księciem Henrykiem na pokładzie. Królowa duńska przybyła do Polski po raz pierwszy.
1993 r. - 09.07
- Rozpoczął się I Festiwal „Gdynia Summer Jazz Days”, z udziałem takich sław jak John Mc Laughlin, Mike Stern i Joe Zawinul.
1993 r. - 12.07
- Wędrujący zlot żeglarzy miast siostrzanych Sail'93 zawitał do Gdyni.
1993 r. - 15.07
- Przy Nabrzeżu Pomorskim odbyło się uroczyste podniesienie flagi Gdyni na żaglowcu „Pogoria", której armatorem jest Gdyńska Fundacja Żeglarska. Powstało biuro SGS -PTK w Małaszewiczach.
1993 r. - 15.08
- Z okazji Święta Wojska Polskiego na budynku Urzędu Miejskiego odsłonięto tablicę ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest to kopia oryginalnej tablicy z gmachu Uniwersytetu Wileńskiego, którą przez 50 lat przechowywał mieszkaniec Gdańska. Odlew wykonała Stocznia Marynarki Wojennej. Oryginał znajduje się w krypcie Marszałka na Wawelu.
1993 r. - 18.08
- Eksperymentalnie uruchomiono w Gdyni płatny system parkowania „KA-PA".
1993 r. - 27.08
- Gdynię odwiedził żaglowiec s/y „Greif" z hanzeatyckiego miasta Greifswald w Niemczech.
1993 r. - 01.09
- Uruchomione zostało połączenie wodolotowe między Gdynią a Kłajpedą (Litwa).
1993 r. - 10.09
- Na „Darze Pomorza" odbyły się uroczystości 135 lecia firmy „Hartwig", zakończone pokazem ogni sztucznych.
1993 r. - 14.09
- „Szel-Sat" sp. z o.o. rozpoczyna budowę sieci kablowej w Płocku, w połączeniu z otwarciem biura terenowego.
1993 r. - 05.11
- Do portu w Gdyni zawinęły 4 okręty Królewskich Sił Morskich Szwecji, 3 okręty rakietowe oraz okręt baza, pod dowództwem komandora Thomasa Gunnarssona.
1993 r. - 24.11
- Zmarł Józef Korzeniowski, aktor Teatru Muzycznego w Gdyni, związany przez 35 lat z gdyńską sceną.
1993 r. - 11.12
- W gdyńskim Urzędzie Miejskim zostało podpisane porozumienie o przekazaniu niektórych zadań administracji rządowej, gminie Gdynia. Tym samym miasto przyjęło tzw. „program pilotażowy".
1993 r. - 17.12
- Odsłonięcie drugiego Pomnika Ofiar Grudnia 1970 według projektu Ryszarda Semki, Sławoja Ostrowskiego i Jana Netzla.
1993 r. - 18.12 -
W Gdyni odbyły się uroczystości 70 lecia powstania Stowarzyszenia YMCA (Young Men's Christian Association).
1993 r. - 19.12
- Teatr Miejski w Gdyni zorganizował happening uliczny pt. „Kolędnicy na ulicy". W zabawie wzięło udział około 7 tysięcy mieszkańców.
1993 r. - 28.12
- W ramach restrukturyzacji zadłużenia „Stoczni Gdynia S.A." doszło do zawarcia pomiędzy Stocznią a wierzycielami, umowy bankowej, prowadzonej przez Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie.
1994 r. - 06.02
- Odbył się I Festiwal Piosenki Towarzyskiej w Teatrze Miejskim w Gdyni. Organizatorem była redakcja „Kuriera Gdyńskiego".
1994 r. - 11.02
- Na szlaku Gdynia - Karlskrona zamiast „Balangi Queen" zaczął kursować nowy, większy prom pasażersko-samochodowy „Balanga Sister".
1994 r. - 14.03
- Rozstrzygnięto konkurs na flagę Gdyni. Zwyciężył projekt Józefa Jezierskiego.
1994 r. - 27.03
- Do portu w Gdyni zawinął jeden z największych pływających żaglowców świata, „Krusenstern", należący do kaliningradzkiego armatora Baltic Academia.
1994 r. - 10.04
- Uroczysta Msza święta w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, z udziałem władz miasta, przedstawicieli NSZZ „Solidarność", Światowego Związku Żołnierzy AK oraz stypendystów, z okazji 80 rocznicy urodzin księdza prałata dr. Hilarego Jastaka, awansowanego do stopnia komandora podporucznika.
1994 r. - 16.04
- Podpisano umowę o współpracy miast siostrzanych między Gdynią, a Rybińskiem, miastem należącym do Federacji Rosyjskiej.
1994 r. - 23.04
- Miasto Gdynia podpisało umowę o współpracy miast bliźniaczych z amerykańskim miastem Seattle.
1994 r. - 25.04
- Z Gdyni wypłynął harcerski szkuner „Zawisza Czarny" na Wielkie Jeziora Ameryki, z okazji 160 lecia Toronto.
1994 r. - 26.04
- W Gdyni zainicjowała działalność Korporacja Finansowania Przedsiębiorczości. Jest to filia Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, instytucja utworzona z myślą o kredytowaniu polskich małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych.
1994 r. - 01.05
- Z Gdyni wypłynął jacht „Pogoria" w rejs na Wielkie Jeziora Amerykańskie, z okazji 160-lecia Toronto.
1994 r. - 07.05
- Rozpoczęły się regaty o Puchar Komandora YKP z okazji 70 lecia działalności żeglarskiej Yacht Klubu Polskiego.
1994 r. - 18.05
- Rada Miasta w Gdyni nadała Honorowe Obywatelstwo dla Sue Ryder, fundatorki oddziału onkologicznego w redłowskim szpitalu.
1994 r. - 26.05
- W siedzibie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, uruchomiono zintegrowany system ratownictwa. Celem systemu jest zespolenie miejskich służb specjalnych, prowadzących akcje ratownicze.
1994 r. - 27.05
- Uroczyście otwarto World Trade Center Expo, największy w Polsce północnej obiekt wystawienniczy, o powierzchni 21,5 tysiąca metrów kwadratowych, drugi po Międzynarodowych Targach Poznańskich.
1994 r. - 05.06
- Przy Nabrzeżu Pomorskim zacumował jeden z najpiękniejszych statków wycieczkowych świata „Hanseatic" z Wysp Bahama.
1994 r. - 07.06
- Do portu w Gdyni wpłynęła rzadko spotykana koga zbudowana w Kilonii, jako replika, na podstawie odnalezionego w 1962 roku oryginału, będącego świadectwem tradycji hanzeatyckich. Długość - 23 m, szerokość - 8 m, wysokość masztu - 25 m, powierzchnia żagli - 200 m kwadratowych.
1994 r. - 08.06
- Uroczyste otwarcie największej gdyńskiej imprezy - „Europartenariat Polska" - pierwszego w Gdyni spotkania biznesmenów, przedsiębiorców i handlowców z kilkudziesięciu krajów, z czterech kontynentów.
1994 r. - 19.06
- Odbyły się wybory samorządowe do Rady Miasta Gdyni drugiej kadencji. Frekwencja wyniosła 34%, co oznacza, że udział w głosowaniu wzięło około 63 tysięcy gdynian.
1994 r. - 22.06
- Do basenu jachtowego wpłynął „White Eagle" z kapitanem Tadeuszem Jakubowskim, który pod żaglami tego jachtu opłynął świat dookoła.
1994 r. - 23.06
- Oddział Gdyński Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego po raz pierwszy wręczył swój Medal im. Antoniego Abrahama - „Srebrną Tabakierę". Pierwszym laureatem został ksiądz prałat Hilary Jastak.
1994 r. - 02.07
- Przy Nabrzeżu Francuskim w Gdyni zacumował największy statek pasażerski bandery niemieckiej „Europa".              
1994 r. - 03.07
- Rozpoczął się w Gdyni międzynarodowy zlot żeglarzy miast zaprzyjaźnionych Sail Gdynia' 94.
1994 r. - 04.07
- Odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miasta II kadencji. Ponownie Prezydentem Miasta Gdyni została Franciszka Cegielska, zaś Przewodniczącym Rady Miasta, również po raz drugi został Wojciech Szczurek.
1994 r. - 16.07
- Zmarł kontradmirał Ludwik Janczyszyn, Dowódca Marynarki Wojennej w latach 1969-1986.
1994 r. - 18.07
- Przy Nabrzeżu Francuskim portu gdyńskiego zacumował jeden z najpiękniejszych statków wycieczkowych świata - „Royal Viking Sun" bandery Wysp Bahama.
1994 r. - 23.07
-130 rocznica urodzin Tadeusza Wendy, autora projektu i kierownika budowy portu w Gdyni.
1994 r. - 06.09
- Po półrocznym rejsie powrócił do Gdyni „Dar Młodzieży" z regat Cutty Sark, w których zajął pierwsze miejsce, zdobywając „Cape Horn Trophy", która to nagroda po 22 latach wróciła pod polską banderę. Poprzednio zdobył ją „Dar Pomorza" w 1972 r.
1994 r. - 10.09
- Rozpoczęły się 35 regaty o puchar przechodni prezesa Ligi Obrony Kraju i puchar przechodni Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni.
1994 r. - 23.09
- Przy Nabrzeżu Fińskim w Gdyni zacumował okręt Sił Morskich Hiszpanii, fregata „Santa Maria", z 230 marynarzami na pokładzie.
1994 r. - 03.10
- Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika Eugeniusza Kwiatkowskiego, przy ul. 10 Lutego, według projektu Stanisława Szwechowicza, z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Gdyni. 12 tonowy granitowy cokół dźwiga popiersie odlane w brązie. Na cokole wykuty został napis: „Gdynia i morze to jedno".
1994 r. - 06.11-
Rozpoczął siew Gdyni XIX Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
1994 r. - 09.11
- Przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni zacumowały 3 korwety Królewskiej Marynarki Wojennej Szwecji. Wizyta łączyła w sobie cel wojskowy i handlowy.
1994 r. - 30.11
- Zmarł inżynier Zbigniew Maciejewski, zasłużony dla Gdyni, były dyrektor Stoczni Gdynia S.A.
1994 r. - 05.12
- Udostępniono nowe obiekty handlowe pod Halą Targową w Gdyni.
1994 r. - 06.12
- Inauguracja działalności World Trade Center w Gdyni, jako pierwszego elementu Centrum Handlu Światowego w Polsce.
1994 r. - 06.12
- Radio "Eska Nord" rozpoczęło emisję programu. Redaktorem naczelnym został Dariusz Szreter.
1994 r. - 09.12
- Koło Starych Gdynian obchodziło swój Srebrny Jubileusz.
1995 r. - 10.01
- Zmarł Jerzy Miciński, wybitny publicysta, popularyzator spraw morskich, miłośnik Gdyni, wieloletni redaktor „Tygodnika Morze", założyciel i redaktor „Rocznika Gdyńskiego".
1995 r. - 01.02
- Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Gdyni stało się oficjalnie gospodarzem komunalnego lokalu przy ulicy Derdowskiego 11.
1995 r. - 03.02
- „Szel-Sat" rozpoczyna działalność firmy w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
1995 r. - 25.02
- Inauguracja obchodów 75-lecia Wyższej Szkoły Morskiej.
1995 r. - 02.03
- Gdyńska firma "Mega" ukończyła rozbudowę i modernizację budynku Morskiej Agencji.
1995 r. - 05.03
- Zmarł redaktor Rajmund Kuźmicki, dziennikarz, zasłużony dla gdyńskiego sportu. Za 45-letnią działalność sportową i dziennikarską został uhonorowany nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni.
1995 r. - 24.03
- IX Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Żeromskiego otrzymało imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.
1995 r. - 08.04
- Po raz pierwszy po wojnie zgodnie ze starą tradycją odbyła się przy Skwerze Kościuszki impreza targowa pod hasłem „Dni Śledzia". Wzięli w niej udział rybacy, handlowcy, firmy przetwórcze, gastronomicy, a także naukowcy z Morskiego Instytutu Rybackiego, zespoły artystyczne i kaszubscy gawędziarze.
1995 r. - 27.04
- Przy Nabrzeżu Francuskim w Gdyni zacumował amerykański okręt badający zjawiska oceanograficzne i meteorologiczne.
1995 r. - 12.05
- Po raz pierwszy w historii portu w Gdyni, w Basenie Prezydenckim zacumował kanadyjski okręt Jej Królewskiej Mości, niszczyciel HMS „Halifax", z 225 osobową załogą. Celem wizyty było nawiązanie współpracy pomiędzy siłami Marynarki Wojennej Kanady, a Marynarką Wojenną RP.
1995 r. - 13.05
- 75-lecie Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Tyle bowiem lat minęło od czasu, gdy w 1920 r. Minister Spraw Wojskowych podpisał akt powołujący do życia Szkołę Morską w Tczewie i zatwierdził jej program nauczania.
1995 r. - 24.05
- 60 -lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jak dotąd z jej zbiorów - 675 tysięcy woluminów korzystał co piąty gdynianin.
1995 r. - 14.06
- Po raz trzeci odbyły się w Gdyni Igrzyska Miast Bliźniaczych.
1995 r. - 01.07
- „Balanga Prince" i „Balanga Pricess" rozpoczęły obsługę promowych połączeń na linii Gdynia - Karlshamn w Szwecji.
1995 r. - 02.07
- Zmarł Konrad Ruth, działacz społeczny, współzałożyciel i wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Gdyni.
1995 r. - 07.07
- Przy Skwerze Kościuszki w Gdyni zacumowała eskadra szkolna złożona z 9 okrętów francuskich i jednego belgijskiego. Gospodarzem wizyty było Dowództwo Marynarki Wojennej.
1995 r. - 14.07
- Rozstrzygnięto konkurs na logo 70 lecia Gdyni. Główną nagrodę przyznano gdyńskiej plastyczce Annie Ciesielczyk.
1995 r. - 25.08
- Prezydent Gdyni Franciszka Cegielska podpisała porozumienie z Amerykańską Agencją Rozwoju (USID) w sprawie pomocy w opracowaniu strategii ekonomiczno-gospodarczej miasta.
1995 r. - 28.08
- Rozpoczęto udostępnianie wierzycielom akcji Stoczni Gdynia S.A.
1995 r. - 08.11
- W Gdyńskim Teatrze Muzycznym rozpoczął się XX Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
1995 r. - 12.11
- Ksiądz prałat dr Hilary Jastak, Honorowy Obywatel Gdyni, kapelan Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odznaczony został przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
1995 r. - 03.12
- Jubileusz 25-lecia obchodził Klub Seniora w Gdyni.
1995 r. - 11.12
- Zmarł w Gdyni redaktor Wojciech Święcicki, dziennikarz związany z ludźmi morza i gospodarką morską. Należał do naczelnych władz Syndykatu Dziennikarzy, Ligi Morskiej i Stowarzyszenia Działaczy Kultury Morskiej.
1995 r. - 17.12
- 25 rocznica protestu społecznego Wybrzeża, w grudniu 1970 roku. Rada Miasta Gdyni przyjęła rezolucję w sprawie zdecydowanego potępienia sprawców grudniowej tragedii.
1995 r. - 20.12
- Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu i Lechowi Wałęsie.
1995 r. - 31.12
- Na trasy wyjechały pierwsze autobusy niskopodłogowe.
1996 r. - 02.01
- Weszła w życie uchwała Rady Miasta w sprawie powołania nowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych.
1996 r. - 10.02
- Z okazji 70-lecia Gdyni zorganizowano wielką urodzinową biesiadę na terenach WTC , w której wzięło udział około 70 tysięcy ludzi.
1996 r. - 11.02
- Odnaleziono „księgę początkową Gdyni", zawierającą zapisy o początkach naszego miasta.
1996 r. - 27.03
- Uchwałą Rady Miasta przekazano nieodpłatnie grunt przeznaczony na wybudowanie suchego doku dla „Daru Pomorza".
1996 r. - 18.04
- W wielkim sprzątaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi wzięło w Gdyni udział blisko 10 tysięcy osób, głównie uczniów gdyńskich szkół.
1996 r. - 23.04
- Komitet do Spraw Środowiska, Planowania Regionalnego i Władz Lokalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu przyznał Gdyni Honorową Flagę Rady Europy. Flaga ta jest wyróżnieniem przyznawanym miastom w uznaniu ich dokonań w propagowaniu idei integracji europejskiej.
1996 r. - 25.04
- Odwiedził Gdynię Ronald Topor, francuski malarz, grafik i literat polskiego pochodzenia.
1996 r. - 26.06
- Inauguracja Centralnych Obchodów Dni Morza w Gdyni.
1996 r. - 28.06
- 60-lecie istnienia obchodził Automobilklub Morski, jedna z najstarszych w Polsce organizacji zrzeszających miłośników motoryzacji.
1996 r. - 26.07
- Kuba Jakubczyk, gdyński alpinista, pokonał drugi co do wielkości szczyt Europy – Elbrus (Kaukaz), wspinając się na wysokość 5642 m.
1996 r. - 15.08
- Przedstawicielka Rady Europy Kerstin Ekman przekazała na ręce Prezydent Gdyni Franciszki Cegielskiej Honorową Flagę Rady Europy. Uroczystość odbyła się na Skwerze Kościuszki, w Dniu Wojska Polskiego, w roku 70 lecia miasta Gdyni.
1996 r. - 11.09
- Gdynianka Monika Pyrek (L.K. Gdynia) ustanowiła rekord Polski w skoku o tyczce kobiet, osiągając wysokość 340 cm.
1996 r. - 21.09
- Gdyński alpinista Kuba Jakubczyk zdobył w Australii Górę Kościuszki, wspinając się na wysokość 2228 m.
1996 r. - 26.09
- Zakończenie procesu restrukturyzacji Morskiego Portu Handlowego Gdynia SA i powołanie nowej struktury gospodarczej Port Gdynia Holding SA.
1996 r. - 17.11
- Drużyna gimnastyczek artystycznych MKS MDK Gdynia, w składzie: Anna Kwitniewska, Joanna Bobicka i Karolina Mikarewicz, wywalczyła złoty medal w drużynowych mistrzostwach Polski.
1996 r. - 19.11
- Rozpoczął się w Gdyni Baltic Sea Partenariat, wielkie spotkanie 3 tysięcy biznesmenów małych i średnich firm z całej Europy. Gospodarzami obok Polski były sąsiednie państwa bałtyckie Litwa, Łotwa i Estonia.
1996 r. - 22.11
- Zmarła poetka Krystyna Makurat, pseudonim literacki Malczewska, przez długie lata sercem i pracą twórczą związana z Gdynią.
1996 r. - 26.11
- Z Gdyni wyruszył konwój wiozący dary mieszkańców do Bośni.
1996 r. - 19.12
- Mieczysław T., 27 letni mieszkaniec Rumii, z wieży kościoła Najświętszej Marii Panny przy ulicy Świętojańskiej wieszczył rychły koniec świata. Fałszywego proroka usunięto przy pomocy sił porządkowych.
1996 r. - 28.12
- Z Basenu Prezydenta wypłynął w kolejny rejs „Dar Młodzieży". Celem wyprawy była Japonia.
1997 r. - 10.01
- Rada Miasta nadała tytuł Honorowego Obywatela Gdyni, byłemu Prezydentowi Lechowi Wałęsie.
1997 r. - 14.01
- Na Cmentarzu Witomińskim odbyły się uroczystości żałobne przy symbolicznej mogile marynarzy zaginionych podczas katastrofy greckiego statku „Leros Strength", w wyniku której zginęło 20 Polaków.
1997 r. - 15.02
- Zmarł profesor Andrzej Bukowski, publicysta, naukowiec i pedagog, autor pracy pt. „Gdynia. Sylwetki ludzi, oświata i nauka, literatura i kultura".
1997 r. - 16.02
- W norweskim porcie Stavanger odbyło się nabożeństwo żałobne w intencji polskich marynarzy, ofiar katastrofy greckiego statku „Leros Strenght". Na uroczystości obecne były rodziny ofiar i prezydent Gdyni Franciszka Cegielska.
1997 r. - 21.02
- Mieszkańcy Gdyni tłumnie przybyli na powitanie relikwii świętego Wojciecha w gdyńskim kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, z okazji tysiąclecia przybycia świętego na Pomorze.
1997 r. - 11.04
- Zakończenie budowy rurociągu ciepłowniczego od komory K2, miejsca poboru energii cieplnej z EC, wzdłuż ulicy Janka Wiśniewskiego do Placu Konstytucji w Gdyni.
1997 r. - 26.04
- Po wielu latach prac remontowych otwarto w Orłowie Domek Żeromskiego. Dziś domek jest siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Orłowa, miejscem spotkań, wernisaży i imprez kulturalnych.
1997 r. - 14.06
- W Teatrze Muzycznym w Gdyni rozpoczął się konkurs Eurowizji dla Młodych Tancerzy, którego półfinały i finały transmitowane były do kilkunastu krajów Europy.
1997 r. - 15.06
- Na dolnym tarasie (poniżej krzyża) na Kamiennej Górze odbyła się inauguracja letnich, plenerowych koncertów muzycznych.
1997 r. - 31.07
- Podpisano porozumienie o współpracy miast między Gdynią, a rosyjskim miastem Kaliningrad.
1997 r. - 01.10
- „Szel-Sat" sp. z o.o. przenosi siedzibę firmy do Centrum Gdyni, przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9.
1997 r. - 11.10
- V Festiwal Sztuki Związku Miast Bałtyckich odbywał się jednocześnie w kościołach Najświętszej Marii Panny, Ojców Franciszkanów i Ojców Redemptorystów.
1997 r. - 14.10
- W Gdyni rozpoczął się XXII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
1997 r. - 26.10
- Rada Miasta Gdyni przyjęła rezolucję w sprawie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, uznając jego czyny za bohaterskie, (...) „oddając tym samym honor oficerowi, który z narażeniem życia przyczynił się do odzyskania przez nas Wolności".
1997 r. - 01.11
- Na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni odsłonięto i poświęcono pomnik marynarzy, którzy zginęli na zatopionym w okolicach Norwegii, greckim statku „Leros Strenght".
1997 r. - 06.11
- Przy YMCA w Gdyni powstało Centrum Sztuki Walk BUSHIDO. Centrum założył i prowadzi trener Piotr Wróbel.
1997 r. - 25.11
- Uroczyste obchody 60 lecia ORP „Błyskawica".
1997 r. - 08.12
- W Gdyni miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby „Szel-Satu" sp. z o.o., przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9.
1998 r. - 08.02
- Przy skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Świętojańskiej, odsłonięto pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego z lat 1939-1989, według projektu gdyńskiej rzeźbiarki Dąbrówki Tyślewicz.
1998 r. - 23.02
- „Szel-Sat" sp. z o.o. otrzymuje zezwolenie na prowadzenie usług telewizji kablowej w Nowym Stawie oraz w Gdyni. W tym dniu nastąpiło połączenie wszystkich sieci osiedlowych w jedną ogólnomiejską sieć TVK: Telewizja Gdynia.
1998 r. - 23.02
- W Urzędzie Miejskim w Gdyni oddano do użytku Salę Mieszkańców. Zostały tu przeniesione stanowiska, z których najczęściej korzystają interesanci. Uruchomienie tej sali ułatwia mieszkańcom kontakt z urzędem.
1998 r. - 25.03
- Rada Miasta Gdyni powołała do życia Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka". Zadaniem TBS jest budowanie mieszkań i ich wynajem, przy zachowaniu umiarkowanego czynszu.
1998 r. - 19.04
- Koszykarki drużyny „Fota-Porta Gdynia" po raz drugi w karierze drużyny zdobyły mistrzostwo Polski.
1998 r. - 08.05
- W sieci kablowej „Szel-Satu" zaczęła emitować program lokalny Telewizja Gdynia.
1998 r. - 09.05
- W sieci kablowej „Szel-Satu" sp. z o.o. rozpoczyna emisję programu lokalnego Telewizja Gdynia.
1998 r. - 26.06
- Rozpoczął się w Gdyni II Światowy Zjazd Marynarzy, którzy służyli w polskiej flocie przed wojną i w czasie wojny, a po wojnie zostali na Zachodzie.
1998 r. - 19.07
- Na ulicach Gdyni odbył się I Bieg Pizzy Hut.
1998 r. - 15.08
- Gdynia otrzymała Tablicę Honorową Rady Europy. Jest to wyraz uznania dla naszego miasta za wysiłki podejmowane w celu szerzenia idei jedności europejskiej.
1998 r. - 29.08
- Rozpoczął się w Gdyni I Festiwal Muzyki Sakralnej. Koncerty odbywały się w kościołach Najświętszej Marii Panny i Ojców Franciszkanów.
1998 r. - 08.09
- W Dworze Artusa w Gdańsku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy sprzedaży Stoczni Gdańskiej w upadłości. Nabywcą była Trójmiejska Korporacja Stoczniowa, której akcjonariuszami są Stocznia Gdynia S.A. (95% akcji) i Evip Progress S.A. (5% akcji).
1998 r. - 11.10
- W Gdyni odbyły się wybory do Rady Miejskiej III kadencji.
1998 r. - 28.10
- Odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej III kadencji. Przewodniczącym Rady został dr Stanisław Szwabski, na Prezydenta Miasta wybrano Wojciecha Szczurka.
1998 r. - 29.11
- Marszałek Sejmu Maciej Płażyński wmurował kamień węgielny pod nowe Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
1998 r. - 04.12
- Uroczyste otwarcie Domu Handlowo-Usługowego „Batory" w Gdyni, przy ul. 10 Lutego.
1998 r. - 31.12
- Do tego dnia Stocznia Remontowa NAUTA funkcjonowała jako Przedsiębiorstwo Państwowe.
1999 r. - 01.01
- Przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego Stocznia Remontowa NAUTA w Spółkę Akcyjną, której jedynym właścicielem jest Skarb Państwa.
1999 r. - 06.01
- Pierwszy w Polsce trolejbus niskopokładowy wyjechał na ulice Gdyni.
1999 r. - 14.01
- W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni odbyła się uroczystość nadania księdzu prałatowi dr. Hilaremu Jastakowi tytułu Honorowego Członka Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
1999 r. - 31.01
- Monika Pyrek, gdynianka, ustanowiła rekord Polski w skoku o tyczce kobiet, pokonując wysokość 397 cm.
1999 r. - 20.02
- Setne urodziny obchodziła gdynianka, Jadwiga Nieciejowska.
1999 r. - 12.03
- W Gdyni przy Skwerze Kościuszki odbyły się uroczystości z okazji wejścia Polski do NATO. Dokonano pierwszej w Polsce ceremonii podniesienia flagi Organizacji Paktu Północno - Atlantyckiego.
1999 r. - 14.03
- Po raz kolejny gdyńska kobieca drużyna koszykarek „Fota" wywalczyła tytuł mistrza Polski
1999 r. - 05.05
- Miasto Gdynia podpisało umowę o współpracy miast siostrzanych z ukraińskim miastem Sewastopol - największym portem handlowym Ukrainy, położonym w zachodniej części Półwyspu Krymskiego.
1999 r. - 08.05
- „Szel-Sat" sp. z o.o. zorganizował Wielki Festyn Rodzinny z okazji 10 lecia firmy.
1999 r. - 14.05
- Gdyńska firma "Mega" zakończyła budowę wiaty dla wózków RT na Terminalu Ro-Ro, o powierzchni 4896 m2 dla Portu Gdynia Holding
1999 r. - 04.06
- Przygotowując się do spotkania z Ojcem Świętym, miasto Gdynia zaprosiło mieszkańców na plenerowy spektakl pt. „Jesus Christ Superstar" w wykonaniu zespołu Teatru Muzycznego na Skwerze Kościuszki.
1999 r. - 26.06
- Rozpoczął się w Gdyni VII Bałtycki Festiwal Piosenki Morskiej.
1999 r. - 12.07
- Do portu gdyńskiego wpłynął największy statek pasażerski, jaki kiedykolwiek pojawił się na Bałtyku „Century" pod banderą Liberyjską.
1999 r. - 15.07
- Na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni odbył się pogrzeb Kazimierza Ostrowskiego, wybitnego artysty malarza, profesora ASP w Gdańsku, mieszkańca Gdyni.
1999 r. - 29.07
- Staraniem Teatru Miejskiego w Gdyni i Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku przy nabrzeżu francuskim odsłonięto tablicę pamiątkową z okazji 60 rocznicy wyjazdu z Polski Witolda Gombrowicza.
1999 r. - 17.09
- W WTC Gdynia Expo odbył się I Festiwal Sztuki Gdynia' 99. W festiwalu mogli brać udział tylko artyści z naszego regionu.
1999 r. - 27.09
- Zarządy Miast Gdyni i Kunda w Estonii podpisały list intencyjny w celu nawiązania współpracy i partnerskich kontaktów.
1999 r. - 12.10
- Na dworcu PKP Gdynia Główna, przy Placu Konstytucji nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej wysiedlenie gdynian w roku 1939. Tablicę ufundowało Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych.
1999 r. - 17.10
- Ulicami Gdyni odbył się Marsz Życia i Nadziei - marsz „Różowej Wstążki".
1999 r. - 19.10
- Rozpoczął się XXIV Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1999 r. - 24.10
- W Gdyni przebywał premier Jerzy Buzek. Odwiedził m.in. Centrum Festiwalowe XXIV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Uczestniczył w pokazie filmu „Wrota Europy", w którym zagrała jego córka Agata.
1999 r. - 27.10
- Rada Miasta Gdyni nadała tytuł Honorowego Obywatela Gdyni Ryszardowi Kaczorowskiemu, byłemu Ministrowi Spraw Krajowych Rządu RP (1986 -1989), a następnie Prezydentowi RP (1989 -1991) na uchodźstwie. Rada Miasta Gdyni wyraziła zgodę na wzniesienie Pomnika Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Obelisk stanie na Skwerze Kościuszki, w sąsiedztwie pomników Polskiego Marynarza i Armii Krajowej.
1999 r. - 02.11
- Na Cmentarzu Witomińskim poświęcono tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy promu „Jan Heweliusz", ufundowaną przez Stowarzyszenie Wdów i Rodzin Marynarzy.
1999 r. - 11.11
- Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci pracowników Urzędu Miejskiego, wziętych jako zakładników, a następnie zamordowanych w Piaśnicy, w listopadzie 1939 roku. Tablica znajduje się na ścianie budynku urzędu od strony Alei Piłsudskiego.
1999 r. - 17.11
- W oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów, Stocznia Remontowa NAUTA SA została zaliczona do grona spółek prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa.
1999 r. - 18.11
- Setne urodziny obchodził gdynianin, pan Maksymilian Rafalski.
1999 r. - 23.11
- Stulecie urodzin obchodziła pani Cecylia Lisiecka, gdynianka.
1999 r. - 29.11
- W Hotelu Gdynia odbyła się konferencja na temat możliwości inwestycyjnych w Strefie Rozwoju Centrum Miasta. Źródłem Finansowania Programu jest Europejski Fundusz Pomocowy.
1999 r. - 30.11
- W wieku 56 lat zmarł nagle i niespodziewanie Maciej Brzeski, sprawujący trzecią kadencję Wiceprezydent Miasta. Społeczność Gdyni poniosła dotkliwą i niepowetowaną stratę.
1999 r. - 04.12
- Podczas sztormowej wichury runęła bramownica w Stoczni Gdynia SA. Był to największy dźwig suwnicowy w Polsce, drugi co do wielkości w Europie.
1999 r. - 22.12
- Rada Miasta Kościerzyny nadała księdzu prałatowi dr. Hilaremu Jastakowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyny.
1999 r. - 24.12
- Miasto Gdynia i Teatr Miejski zorganizowały w muszli koncertowej przy Placu Grunwaldzkim „Gdyńską Szopkę".
1999 r. - 29.12
- Odbyła się w Kościerzynie uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Kościerzyny księdzu prałatowi dr. Hilaremu Jastakowi.


Kalendarium opracowała K. Miszewska na podstawie  "Kalendarza Gdyńskiego" z roku 2002 wydanego przez IMPRIMATUR dla ZKM w Gdyni.


Wydarzenia

<<  Lutego 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Reklama
Reklama