Historia dzielnicy - kalendarium do 1989 roku

Gdynia w okresie strajków robotniczych

1970 r. - 14.12 - Początek strajków robotniczych w gdyńskich zakładach pracy.
1970 r. - 15.12
- Solidaryzując się ze stoczniowcami gdańskimi, znaczna część załogi Stoczni im. „Komuny Paryskiej" w Gdyni nie podjęła pracy. Robotnicy wyszli poza teren stoczni, gdzie dołączyli do nich pracownicy innych gdyńskich zakładów. Udali się pod Komitet PZPR i gmach Miejskiej Rady Narodowej. Tam przekazali swoje postulaty. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, uznany przez lokalną władzę, w nocy podstępnie rozbity.
1970 r. - 16.12
- Pojawiły się w Gdyni wzmocnione patrole milicji i wojska. W nocy nastąpiła blokada stoczni.
1970 r. - 17.12
- Idący do pracy stoczniowcy zostali zatrzymani w rejonie wiaduktu kolejowego na przystanku Gdynia-Stocznia przez siły porządkowe, które użyły broni. Byli zabici i ranni. Bezpośrednim powodem ostrego konfliktu społecznego, ulicznych demonstracji i protestów była podwyżka cen żywności.
1971 r. - 22.03
- Statek PLO „Zawiercie" wypłynął w rejs, otwierając linię do portów USA i Kanady w rejonie Wielkich Jezior.
1971 r. - 30.03
- Tłumy gdynian wraz z Orkiestrą Marynarki Wojennej żegnały transatlantyk m/s „Batory", który odpłynął w ostatni rejs do stoczni złomowej w Hongkongu.
1971 r. - 23.06
- Otwarto Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie w Gdyni.
1971 r. - 26.06
- Uroczyste obchody 20 rocznicy CHIPOLBROK'u z uczestnictwem delegacji udziałowców, na czele z Ministrem Komunikacji Yangjie i Ministrem Żeglugi Jerzym Szopą.
1971 r. - 07.07
- Podjęto decyzję o budowie w miejscu spalonego teatru, popularnie nazywanego „stodołą", u stóp Kamiennej Góry, nowego Teatru Muzycznego w Gdyni.
1971 r. - 09.10
- Do Gdyni zawinął jacht „Miranda" z kapitanem Zbigniewem Puchalskim, który odbył 84 dni żeglugi z Plymouth przez kanał La Manche, Morze Północne i Bałtyk.
1972 r. - 13.02
- Polska przyjęła konwencję w sprawie ochrony zasobów biologicznych południowo-wschodniego Adriatyku i umowę z NRD, w sprawie przyznania statkom niemieckim i polskim prawa połowu w ich akwenach wodnych.
1972 r. - 25.04
- Ukazało się zarządzenie Ministra Żeglugi określające zasady podnoszenia gali banderowej na polskich statkach morskich.
1972 r. - 26.05
- Powołano do życia Państwowy Dom Pomocy Społecznej na Wiotominie, „Za Falochronem". Inicjatorką jego powstania była dr Jadwiga Titz-Kosko.
1972 r. - 05.07
- Do portu w Gdyni przybywają z kurtuazyjną wizytą trzy fregaty Francuskiej Marynarki Wojennej. Na ulicach Gdyni zaczerwieniło się od marynarskich pomponów.
1972 r. - 02.08
- „Dar Pomorza" pod dowództwem Kazimierza Jurkiewicza rozpoczyna udział w regatach „Operation Sail-72". Polska fregata otrzymała pierwsze nagrody w trzech kategoriach, co było ewenementem na skalę światową. Po powrocie do Gdyni statek otrzymał nowy dzwon nazwany „Dzwonem Zwycięstwa".
1972 r. - 06.09
- Entuzjastycznie powitano w Gdyni fregatę „Dar Pomorza". Jednostka zwyciężyła w „Operation Sail'72".
1973 r. - 04.01
- Kapitanowi i załodze statku ratowniczego „Koral" wręczono w medale za ofiarność i odwagę w obronie życia podczas akcji ratowania holenderskiego kutra i jego załogi.
1973 r. - 08.02
- Kurtuazyjna wizyta w Gdyni hinduskiego ścigacza okrętów podwodnych „Anjadip".
1973 r. - 02.03
- Podczas sztormu dochodzącego do 11° w skali Beauforta, fregata gdyńskiej szkoły morskiej - „Dar Pomorza", jako pierwszy statek pod polską banderą ponownie opłynął przylądek Horn.
1973 r. - 14.05
- W porcie gdyńskim gościł jeden z najpiękniejszych żaglowców świata, okręt marynarki wojennej Chile -„Esmeralde", którym dowodził komandor Jorge Silva.
1973 r. - 17.06
- Okręt muzeum ORP „Burzę" odwiedził trzymilionowy zwiedzający.
1973 r. - 30.06
- Kapitan Krzysztof Baranowski owacyjnie witany, zawinął do Gdyni na jachcie „Polonez", kończąc swój samotny rejs dookoła świata, który rozpoczął 6 sierpnia 1972 r. w Newport.  

1973 r. - 30.09 - Odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku Szkoły Podstawowej nr 1, poświęconą pamięci harcmistrza Lucjana Cylkowskiego, który z tego miejsca we wrześniu 1939 roku wysyłał gdyńskich harcerzy na front.
1974 r. - 10.01 -
W Teatrze Dramatycznym w Gdyni, na scenie w Domu Rzemiosła odbyła się inauguracyjna premiera sztuki F. Schillera pt. „Don Carlos". Dyrektorem teatru został Kazimierz Łastawiecki.
1974 r. - 25.01
- Przystąpiono do budowy drugiego suchego doku w gdyńskiej Stoczni im. „Komuny Paryskiej".
1974 r. - 12.03
- Gościł w Gdyni sekretarz generalny Komunistycznej Partii Czechosłowacji - Gustaw Husak.
1974 r. - 15.03
- Komisja Planowania przy Radzie Ministrów ustaliła lokalizację bazy kontenerowej w Gdyni.
1974 r. - 20.04
- Podniesiono bandery na pierwszych wodolotach: „Podmuch" i „Powiew", przeznaczonych do obsługi trasy Gdynia-Hel.
1974 r. - 16.06
- Rozpoczęto budowę estakady Kwiatkowskiego.
1974 r. - 17.07
- Gdynia gościła największe żaglowce świata, biorące odział w Operacji Żagiel. Wizytę zakończyła wielka parada na wodach Zatoki Gdańskiej.
1974 r. - 19.07
- Podczas „Operacji Żagiel '74" powołano w Gdyni „Bractwo Kaphornowców" .
1974 r. - 22.08
- Zmarł Eugeniusz Kwiatkowski, twórca Gdyni, mąż stanu.
1974 r. - 14.10
- Okręt - muzeum ORP „Burza" w ciągu 15 lat, przyjął trzy i pół miliona zwiedzających.
1974 r. - 01.12
- Do portu gdyńskiego wszedł po zakończeniu pierwszego rejsu pod polską banderą największy w dziejach portu Gdynia statek m/s „Kasprowy Wierch", zbudowany dla Polskiej Żeglugi Morskiej w Niemieckiej Republice Federalnej.
1974 r. - 14.12
- W wypadku samochodowym zginął dr Józef Bruski, publicysta, gawędziarz kaszubski, propagator Gdyni.
1975 r. - 12.06
- Gościł w Gdyni prezydent Republiki Francuskiej Valery Giscard d' Estaing.
1975 r. - 07.10
- Pierwszym prezesem nowo powstałego Towarzystwa Miłośników Gdyni został Tadeusz Grembowicz.
1976 r. - 16.01
- Powstało Towarzystwo Miłośników Gdyni.
1976 r. - 19.01
- W porcie gdyńskim rozpoczęto budowę Terminalu Kontenerowego.
1976 r. - 28.03
- Odbyła się uroczysta sesja Miejskiej Rady Narodowej, podczas której zainaugurowano obchody 50 lecia nadania Gdyni praw miejskich. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz wyruszyła w samotny rejs dookoła świata na jachcie „Mazurek", z zamiarem opłynięcia ziemskiego globu. Autorka wspomnień pt. „Pierwsza dookoła świata".
1976 r. - 01.05
- W miejsce „Burzy" po raz pierwszy udostępniono w Gdyni zwiedzanie bohaterskiego okrętu-muzeum ORP „Błyskawica".
1976 r. - 02.05
- Rozpoczęły się w Gdyni regaty światowego zlotu jachtów pod nazwą „Operacja Żagiel' 76".
1976 r. - 12.05
- Rada Państwa w 50 rocznicę powstania portu i miasta Gdyni w uznaniu zasług jej mieszkańców w walce o wyzwolenie narodowe, odznaczyła Gdynię Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Dekoracji sztandaru miastaKrzyżem dokonał I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek w towarzystwie Prezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza w dniu 19 czerwca.
1976 r. - 01.06
- Przedsiębiorstwo państwowe „Gdyńska Stocznia Remontowa", zmieniło swą nazwę na Stocznia Remontowa „Nauta".
1976 r. - 19.06
- Podczas „Dni Morza" główne uroczystości jubileuszowe 50 lecia miasta połączono z odsłonięciem pomnika Józefa Conrada-Korzeniowskiego, według projektu Danuty i Zdzisława Kosedów, na końcu Alei Zjednoczenia i tablicy pamiątkowej według projektu Józefa Kaweckiego, ku czci inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego, rzecznika budowy Gdyni, na ścianie Dworca Morskiego.
1976 r. - 03.08
- Uroczyście powitano w Gdyni bohaterów XXI Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, mieszkańców naszego miasta: Tadeusza Mytnika (srebrny medal w kolarstwie) i Jerzego Gruszkiewicza (brązowy medal w strzelaniu).
1976 r. - 11.09
- Podpisanie umowy o partnerstwie miast siostrzanych Gdyni i angielskiego miasta portowego Plymouth.
1976 r. - 30.10
- W Stoczni im. „Komuny Paryskiej" przekazano do eksploatacji drugi suchy dok wraz z obiektami towarzyszącymi. W doku o wymiarach: długość 380 m, szerokość 70 m, głębokość 10 m, można budować statki o nośności do 400 tysięcy ton.
1976 r. - 08.12
- Pierwszy Sekretarz KC PZPR Edward Gierek nadał miastu Gdynia Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
1977 r. - 01.01
- Zmiana nazwy CHIPOLBROK'u z Chińsko-Polskie Towarzystwo Maklerów Okrętowych sp. z o.o. na Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A.
1977 r. - 11.02
- Odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej.
1977 r. - 15.03
- Oddano do użytku Dworzec Żeglugi Przybrzeżnej na molo Południowym.
1977 r. - 26.04
- Do Gdyni przybył prezydent Ludowej Republiki Angoli, Agostino Neto.
1977 r. - 15.05
- Konsekracja kościoła Ojców Redemptorystów, pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
1977 r. - 28.07
- Zmarł Bolesław Mikszta, legendarny kapitan żeglugi wielkiej.
1977 r. - 05.11
- Zmarł Edward Danielewicz, szef byłego Związku Zawodowego Transportowców w Gdyni.
1977 r. - 27.11
- W czasie uczelnianej konferencji studenckiej organizacji młodzieżowej gdyńskiej WSM, na wniosek Adama Uniszewskiego, wystosowano apel do polskiej młodzieży, o podjęcie akcji na rzecz budowy nowego żaglowca szkolnego. Wtedy też rektor WSM, prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda zaproponował nazwę statku „Dar Młodzieży".
1978 r. - 21.04
- Koniec rejsu Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, która na jachcie „Mazurek" jako pierwsza na świecie kobieta samotnie opłynęła ziemski glob. Swą podróż opisała we wspomnieniach pt. „Pierwsza dookoła świata".
1978 r. - 12.05
- Zmarł w Gdyni Leon Roppel, publicysta, pisarz kaszubski, gorący propagator morza.
1978 r. - 18.05
- Zmarł Jan Morze, konstruktor okrętów wojennych, powojenny dyrektor stoczni gdyńskich.
1978 r. - 23.05
- Statek „Oświęcim" przywiózł z Hiszpanii pierwszą partię urządzeń dla budowanej przy nabrzeżu Helskim bazy kontenerowej.
1978 r. - 07.06
- Z portu gdyńskiego wyszedł s/y „Kapitan II" w rejs do Hawany na XI Festiwal Młodzieży i Studentów.
1978 r. - 20.06
- Za czyny wyjątkowego męstwa okazane w kampanii wrześniowej Naczelny Wódz w Londynie przyznał 1 i 2 Morskiemu Pułkowi Strzelców Srebrny Krzyż Virtuti Militari.
1978 r. - 25.07
- Z kurtuazyjną wizytą przybyła do Gdyni korweta „Turunmaa" marynarki wojennej Finlandii.
1978 r. - 27.09
- W Gdyni zmarł profesor Kazimierz Demel, pracownik naukowy Morskiego Instytutu Rybackiego, zasłużony w gronie polskich badaczy morza, autor wielu cennych prac naukowych w dziedzinie rybołówstwa morskiego.
1978 r. - 15.12
- Zmarła Danuta Baduszkowa, twórca i dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni.
1978 r. - 16.12
- Flotylla „Dalmoru" złowiła (od 1946 r.) trzymilionową tonę ryb.
1979 r. - 22.01
- Uruchomiono odcinek magistrali ciepłowniczej od EC III do K2, umożliwiając przesył ciepła z tej EC w kierunku Obłuża, Oksywia, Działek Leśnych i Śródmieścia.
1979 r. - 17.02
- Statek PŻM m/s „Koronowo", który wyszedł z Gdyni, zatonął na wysokości Ustki. Przyczyną tragedii było przesunięcie się ładunku.
1979 r. - 25.02 -
Załoga ORP „Lech" pod dowództwem komandora Adolfa Króla wybawiła z opresji statek PLO m/s „Nereida", który utkwił w lodach na Bałtyku.
1979 r. - 05.05
- „Dar Pomorza" rozpoczyna rejs kościuszkowski, którego celem był udział statku w uroczystościach odsłonięcia w Filadelfii pomnika Tadeusza Kościuszki. W portach amerykańskich, wystawiona na pokładzie statku skarbonka na budowę „Daru Młodzieży" wzbogaciła się o 20 tys. USD.
1979 r. - 12.06
- Henryk Jaskuła wypłynął z Gdyni na jachcie „Dar Przemyśla" w samotny rejs dookoła świata, bez zawijania po drodze do żadnego portu. Rejs trwał 172 dni.
1979 r. - 21.07
- Inauguracja Teatru Muzycznego w Gdyni.
1979 r. - 11.08
- Odbył się Międzynarodowy Pływacki Maraton Morski na trasie Gdynia-Hel.
1979 r. - 29.09
- Na okręcie muzeum „Błyskawica" powitano milionowego turystę.
1979 r. - 14.10
- Na Wydziale Nawigacyjnym WSM oddano do użytku plantetarium.
1979 r. - 27.10
- W pobliżu historycznego dębu przy ulicy Portowej w Gdyni, ściętego przez Niemców podczas wojny, na podwórku klasztoru Ojców Redemptorystów z inicjatywy Koła Starych Gdynian zasadzono nowy dąb, nazywając go „Stolemem".
1979 r. - 08.12
- Otwarcie nowego budynku Teatru Muzycznego premierą sztuki Wojciecha Bogusławskiego „Krakowiacy i Górale". Jest to największy teatr muzyczny w Polsce, budowany w latach 1972 -1979. Nosi imię jego założycielki Danuty Baduszkowej.
1979 r. - 14.12
- Przebywał w Gdyni I Sekretarz KC PZPR Stanisław Kania, w towarzystwie I Sekretarza KW PZPR Tadeusza Fiszbacha.
1980 r. - 20.05 -
Kapitan Henryk Jaskuła, żeglarz, powrócił do Gdyni na jachcie „Dar Przemyśla", po samotnym rejsie dookoła świata, bez wejścia do portu. Przepłynął łącznie 31.729 mil morskich. Był to wówczas najdłuższy rejs samotnego żeglarza.
1980 r. - 21.06
- Zmarł doktor Bolesław Hryniewiecki, znany i ceniony chirurg, ordynator Szpitala Miejskiego.
1980 r. - 27.06
- „Dar Pomorza" wyrusza w dwuetapowe regaty, które wygrywa i otrzymuje prestiżową nagrodę „Cutty Sark Trophy".
1980 r. - 20.07
- Zmarł profesor Stanisław Hueckel, gdynianin, jeden z budowniczych portu.
1980 r. - 14.08
- Początek strajków sierpniowych w formie okupacji większości zakładów pracy. Był to masowy protest przeciwko błędnej polityce rozwoju kraju i poważnym uchybieniom w sprawowaniu władzy.
1980 r. - 17.08
- Ksiądz prałat dr Hilary Jastak, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni odprawił pierwszą w socjalistycznym jeszcze zakładzie pracy, Mszę świętą, dla strajkujących w Stoczni im. „Komuny Paryskiej".
1980 r. - 31.08
- Zakończenie strajków okupacyjnych podpisaniem porozumień sierpniowych. Wynikiem dwutygodniowego strajku powszechnego było wynegocjowanie z przedstawicielami władz państwowych 21 postulatów, a także powstanie nowego ruchu zawodowego, który przerodził się w Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność".
1980 r. - 26.09
- W Teatrze Dramatycznym w Gdyni odbyła się premiera „Wiatru od morza" według S. Żeromskiego. Była to pierwsza premiera tego teatru w nowej siedzibie przy ulicy Bema 26, w budynku po Teatrze Muzycznym.
1980 r. - 17.12
- Odsłonięcie Pomnika Ofiar Grudnia 1970 według projektu Stanisława Gierady, przy ulicy Czechosłowackiej, w 10 rocznicę tragicznego Grudnia.
1980 r. - 20.12
- W Teatrze Muzycznym odbyła się premiera „Kolędy - Nocki" W. Trzcińskiego i E. Brylla w reżyserii K. Bukowskiego, ze scenografię Mariana Kołodzieja.
1980 r. - 24.12
- Wiatr o sile 12 stopni w skali Beauforta spowodował znaczne zniszczenia stoczni i portów, zerwał z cumy statek typu ro-ro, zatopił holownik, zerwał z cumy dwa okręty wojenne.
1981 r. - 04.03
- Rozpoczęła się budowa szkolnej fregaty „Dar Młodzieży".
1981 r. - 09.05
- W auli WSM odbyło się I Walne Zebrania Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich.
1981 r. - 28.09
- Z fińskiego portu Kotka przybył do Gdyni „Dar Pomorza". Był to ostatni rejs naszej „białej fregaty". Odtąd stoi przy nabrzeżu portowym jako statek -muzeum.
1981 r. - 12.11
- Uroczyste wodowanie „Daru Młodzieży".
1981 r. - 13.12
- W związku z wprowadzeniem stanu wojennego działalność NSZZ „Solidarność" została zawieszona.
1982 r. - 04.02
- Żaglowiec „Dar Pomorza" został przekazany Centralnemu Muzeum Morskiemu.
1982 r. - 05.03
- Kapitan Wojciech Wierzbicki otrzymał nagrodę ministra żeglugi - „Srebrny Sekstant", za rejs roku na jachcie „Gedania", którym opłynął wyspy Spitzbergen.
1982 r. - 24.04
- Transatlantyk „Stefan Batory" zainaugurował jubileuszowy 25 rok istnienia linii pasażerskiej Gdynia-Montreal.
1982 r. - 01.05
- W Gdyni na ulicy Władysława IV odbył się pierwszy „antypochód" pierwszomajowy.
1982 r. - 30.06
- Ukończenie budowy „Daru Młodzieży" i przekazanie armatorowi tj. Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni.
1982 r. - 04.07
- Uroczyste podniesienie bandery na nowym żaglowcu gdyńskiej Wyższej Szkoły Morskiej -"Dar Młodzieży".
1982 r. - 10.07
- „Dar Młodzieży" wyrusza w swój dziewiczy rejs, uczestnicząc jednocześnie w regatach „Operacja Za-gie!'82. Będąc debiutantem w tej imprezie zdobywa w generalnej klasyfikacji II miejsce.
1982 r. - 21.08
- Zainaugurowano obchody 100 - lecia poczty w Gdyni
1982 r. - 25.08
- W Stoczni im. „Komuny Paryskiej" odbyło się spotkanie załogi z wicepremierem Mieczysławem Rakowskim. Na spotkaniu obecny był Lech Wałęsa.
1982 r. - 24.09
- Podczas uroczystości 60 lecia portu, przy wejściu do Dworca Morskiego, odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą inżynierowi Tadeuszowi Wendzie, budowniczemu gdyńskiego portu.
1982 r. - 25.11
- W Stoczni im. „Komuny Paryskiej" odbyły się uroczystości 60 lecia stoczni oraz 30 lecia jej działalności po wojnie.
1982 r. - 09.12
- Rozpoczęto budowę nowego kościoła parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski przy ulicy Świętojańskiej.
1983 r. - 06.01
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta zostało powołane Muzeum Miasta Gdyni.
1983 r. - 23.01
- Zmarł w Gdyni Stanisław Hebanowski, człowiek teatru, wybitny intelektualista, twórca wielkich inscenizacji w Teatrze „Wybrzeże", pisarz, tłumacz, reżyser. Zmarł na dworcu PKP, czekając na pociąg do Szczecina, gdzie reżyserował sztukę Samuela Becketta „Czekając na Godota".
1983 r. - 24.02
- W Gdyni podpisano umowę w sprawie utworzenia Związku Armatorów Polskiej Marynarki Handlowej. Pierwszym prezesem został Tadeusz Grembowicz, dyrektor PLO.
1983 r. - 14.04
- Oddano do użytku reprezentacyjny hotel orbisowski „Gdynia", o 593 miejscach, z rozbudowaną częścią gastronomiczną.
1983 r. - 28.05
– Biała fregata „Dar Pomorza" jako statek muzeum należący do Centralnego Muzeum Morskiego, udostępniony został zwiedzającym.
1983 r. - 22.07
- „Dar Młodzieży" wyrusza w swój pierwszy daleki rejs na Daleki Wschód, z portem docelowym w Osace. Statek przebył w tym rejsie 28 065 mil morskich.
1983 r. - 15.09
- Na Morzu Północnym zatonął jacht „AlmaturII". Załogę uratowano.
1983 r. - 25.09
- Zatonął na Bałtyku w drodze do Gdyni jacht „Polaris". Zginął jeden członek załogi, pozostałych uratowano.
1983 r. - 05.10
- Lech Wałęsa, późniejszy Honorowy Obywatel Gdyni, otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.
1984 r. - 28.01
- W Stoczni im. „Komuny Paryskiej" zwodowano kadłub barkentyny „Kaliakra". Jest to siostrzany żaglowiec „Iskry" i „Pogorii".
1984 r. - 05.05
- Zmarł Kazimierz Rusinek, działacz społeczny i literat, twórca zbrojnych oddziałów Gdyńskich Kosynierów w czasie kampanii wrześniowej (owianych późniejszą fałszywą legendą „Czerwonych Kosynierów"), powojenny minister pracy, wieloletni wiceminister kultury i sztuki.
1984 r. - 03.06
- Przy nabrzeżu basenu żeglarskiego im. Mariusza Zaruskiego stanął pomnik generała, pierwszego komandora Yacht Klubu Polskiego.
1984 r. - 11.06
- Nazwę „Zarząd Portu Gdynia" zamieniono na „Morski Port Handlowy w Gdyni."
1984 r. - 24.11
- W Teatrze Muzycznym odbyła się premiera „Skrzypka na dachu" Steina i J. Bocka, w reżyserii Jerzego Gruzy.
1985 r. - 09.02
- Na Morzu Północnym zatonął polski statek handlowy m/s „Busko Zdrój", zginęły 24 osoby załogi, tylko jedna uratowała się.
1985 r. - 22.04
- W okolicach wyspy Saint Thomas zatonął gdyński jacht „Zyndram". Załogę uratowano.
1985 r. - 24.04
- Zakończono budowę nowego kościoła w parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski przy ulicy Świętojańskiej. Kościół może pomieścić cztery tysiące osób.
1985 r. - 25.06
- Miasto Gdynia podpisało umowę partnerską z niemieckim miastem Kilonia.
1986 r. - 24.04
- Międzynarodowa Konferencja „Energetyka Jądrowa" zorganizowana przez OPEC Gdynia.współorganizowane przez OPEC Gdynia.
1986 r. - 04.05
- Biskup Chełmiński Marian Przykucki dokonał konsekracji nowej świątyni obok zabytkowego kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.
1986 r. - 20.05
- Zmarł Karol Olgierd Borchardt (ur. w 1905 r.), najpopularniejszy polski piszący marynarz, autor „Znaczy Kapitan", „Krążownika spod Samosierry", „Szamana Morskiego". Mieszkał w Gdyni, na Kamiennej Górze, przy ul. Mickiewicza, pochowany na Witominie.
1986 r. - 31.05
- Zmarł w Gdyni redaktor Tadeusz Rafałowski, znany publicysta, recenzent i krytyk teatralny. Miejskiej Bibliotece ofiarował imponujący księgozbiór.
1986 r. - 17.06
- Do portu w Gdyni wpłynęły okręty szwedzkiej marynarki wojennej.
1986 r. - 01.08
- Do gdyńskiej rezydencji biskupiej przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przybył ksiądz biskup Andrzej Śliwiński (późniejszy ordynariusz Diecezji Elbląskiej). Funkcję zarządcy i proboszcza parafii pełnił do marca 1992r.
1986 r. - 27.08
- Towarzystwo Miłośników Gdyni zorganizowało wystawę pokonkursową na projekt pomnika twórcy Gdyni - Eugeniusza Kwiatkowskiego.
1986 r. - 16.11
- Zmarł doktor Tadeusz Gerwel, znany i ceniony gdyński lekarz.
1986 r. - 01.12
- Zmarł Maksymilian Kasprowicz, zasłużony gdyński artysta plastyk.
1987 r. - 21.01
- Zmarł w Gdyni Kazimierz Tymicki, bibliotekarz, zasłużony działacz kultury.
1987 r. - 06.06
- W przeddzień wizyty Ojca Świętego w Gdyni, odbyła się premiera „Jesus Christ Superstar" A.L. Webbera i T. Rice,a w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w reżyserii Jerzego Gruzy.
1987 r. - 11.06
- Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Gdyni. W wygłoszonej homilii Papież powiedział m.in.: „Morze mówi człowiekowi o potrzebie szukania się nawzajem. O potrzebie spotkania i współpracy. O potrzebie solidarności międzyludzkiej i międzynarodowej."
1987 r. - 15.06
- Zmarł Marian Mokwa, najwybitniejszy polski malarz marynista, twórca Galerii Morskiej w Gdyni. Żył 98 lat.
1987 r. - 04.08
- Podpisano umowę partnerską Gdyni z duńskim miastem Aalborg.
1987 r. - 09.09
- Z inicjatywy obecnego Prezesa Zarządu i głównego udziałowca Wiesława Dałkowskiego oraz ówczesnego współwłaściciela firmy Zdzisława Kołodziejczyka, w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku, następuje rejestracja firmy KODAL Spółki z o.o. - pierwszej prywatnej firmy na wybrzeżu gdańskim, zajmującej się hydrauliką siłową i pneumatyką.
1987 r. - 21.10
- „Stefan Batory" po 18 letniej służbie, w czasie której pod polską banderą odbył 140 rejsów okrężnych przez Atlantyk, zakończył swą karierę statku liniowego.
1987 r. - 23.11
- Do Gdyni przyłączono osiedle Obłuże Górne i Pogórze.
1988 r. - 16.02
- Według spisu ludności liczba mieszkańców Gdyni przekroczyła 250 tysięcy.
1988 r. - 22.04
- Na Oceanie Atlantyckim zatonął masowiec „Athenian Venture" (dawniej m/s „Karkonosze"), z polską załogą, należący do greckiego armatora. Śmierć poniosło 24 polskich marynarzy.
1988 r. - 15.06
- Pierwsza pośmiertna wystawa malarstwa Mariana Mokwy zorganizowana w pierwszą rocznicę śmierci artysty w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, pod protektoratem Księdza Biskupa Andrzeja Śliwińskiego.
1988 r. - 30.12
- Położenie kamienia węgielnego pod pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego, przy ul. 10 Lutego, w setną rocznicę urodzin wielkiego budowniczego Gdyni.
1989 r. - 07.01
- Do Gdyni przybył ze Szczecina pierwszy pociąg o napędzie elektrycznym. Całkowicie została zelektryfikowana trasa kolejowa ze Szczecina do Gdyni.
1989 r. - 09.02
- Zmarła Jadwiga Titz-Kosko, doktor reumatologii, inicjatorka budowy gdyńskiego domu „Za Falochronem.
1989 r. - 12.03
- Żaglowiec Związku Harcerstwa Polskiego s/y „Zawisza Czarny" z 40. osobową załogą wypłynął w rejs z Gdyni dookoła świata.
1989 r. - 01.05
- Rozpoczęło działalność Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gdyni, w dwa lata później przekształcone w Miejski Zakład Komunikacyjny w Gdyni.
1989 r. - 08.05
- Otwarcie pierwszego kantoru wymiany walut firmy „Best", przy ul. 10 Lutego.


Kalendarium opracowała K. Miszewska na podstawie  "Kalendarza Gdyńskiego" z roku 2002 wydanego przez IMPRIMATUR dla ZKM w Gdyni.

Wydarzenia

<<  Lutego 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Reklama
Reklama