Historia dzielnicy - kalendarium do 1970 r.

Gdynia po 1956  - do protestów robotniczych w 1970 r

1957 r. - 01.01 - Powstało w Gdyni „Wydawnictwo Morskie, przeniesione później do Gdańska.
1957 r. - 24.02
- Podniesienie bandery na zbudowanym w Stoczni im. „Komuny Paryskiej" ORP „Kablowiec".
1957 r. - 20.03
- Zmarł kapitan Sylweriusz Krzywicki, dyrektor Żeglugi Polskiej, powojenny kierownik działu żeglarskiego Głównego Urzędu Morskiego.
1957 r. - 03.08
- W Stoczni im. „Komuny Paryskiej" w Gdyni zwodowano drobnicowiec „Mirnyj" dla armatora radzieckiego.
1957 r. - 12.10
- M/s „Żeromski" - pierwszy statek zbudowany dla CHIPOLBROK'u w byłej NRD rozpoczyna swój dziewiczy rejs.
1957 r. - 31.12
- Ukończono prace na całej trasie Szybkiej Kolei Miejskiej z Gdańska do Wejherowa.
1958 r. - 16.01
- Nadająca z Gdyni Polska Agencja Radiowa (PAR), poszerzyła działalność o trzy nowe radiolokacje: w Świnoujściu, Kołobrzegu i Krynicy Morskiej.
1958 r. - 01.03
- Naczelnym dyrektorem Polskich Linii Oceanicznych został Stanisław Kogutowski.
1958 r. - 03.04
- Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej powołano Społeczny Komitet Budowy Bulwaru Nadmorskiego. Przewodniczącym Komitetu został inżynier Waldemar Wallas.
1958 r. - 05.05
- W Gdyni zaczął oficjalnie działać Komitet Rozbudowy Miasta.
1958 r. - 07.05
- Po długich dyskusjach i piętrzących się trudnościach, zezwolono na budowę kościoła i klasztoru ojców Redemptorystów przy ulicy Portowej w Gdyni.
1958 r. - 18.05
- Odbyła się inauguracyjna premiera Teatru Muzycznego, „Bal w operze" R. Heubergera, w inscenizacji Danuty Baduszkowej.
1958 r. - 23.07
-Otwarcie linii PLO do Azji Południowej. W pierwszy rejs wypłynął z Gdyni statek „Kapitan Kosko".
1958 r. - 06.09
- M/s „Reymont" pierwszy statek zbudowany przez gdańską stocznię na zamówienie CHIPOLBROK'u.
1958 r. - 22.10
- W Stoczni im. „Komuny Paryskiej" położono stępkę pod budowę drobnicowca m/s „Goplana" dla PŻM. Matką chrzestną była Stanisława Perzanowska, wybitna polska aktorka, reżyser i pedagog.
1958 r. - 22.12
- Zmarł Jan Radtke pierwszy wójt Gdyni, przeżywszy 86 lat, które w całości poświecił swemu rodzinnemu miastu. Pochowany został na Cmentarzu Witomińskim 27 grudnia . Uroczystość pogrzebowa zgromadziła tysiące ludzi, którzy oddali hołd zasłużonemu gdynianinowi.
1959 r. - 27.03
- W porcie gdyńskim wybuchł groźny pożar, zapalił się magazyn przy Nabrzeżu Rumuńskim. Zanotowano poważne straty materialne. Pożar oceniono jako największy w dziejach naszych portów.
1959 r. - 02.05
- W Teatrze „Wybrzeże" w Gdyni odbyła się premiera sztuki M. Gazzo pt. „Kapelusz pełen deszczu" w reżyserii Andrzeja Wajdy.
1959 r. - 21.05
- Z kurtuazyjną wizytą przybył do Gdyni zespół okrętów duńskiej marynarki wojennej, pod dowództwem komandora S.G. Jorgensena.
1959 r. - 10.06 -
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, jako kościoła-pomnika na 1000-lecie Państwa Polskiego.
1959 r. - 29.08
- Do portu w Gdyni zawinął norweski motorowiec „Meteor", który był pierwszym statkiem pasażerskim, z turystami na pokładzie, jaki odwiedził Gdynię po wojnie.
1959 r. - 31.08
- M/s Zamenhoff - pierwszy z serii statków zbudowanych w Splicie (była Jugosławia) dla CHIPOLBROK'u wchodzi do eksploatacji.
1959 r. - 26.09
- W Stoczni im. „Komuny Paryskiej" oddano do eksploatacji trawler „Tanew" dla Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich „Dalmor".
1959 r. - 31.10
- W Teatrze „Wybrzeże" w Gdyni odbyła się premiera sztuki S.Delaney pt. „Smak miodu" w reżyserii Konrada Swinarskiego.
1959 r. - 05.11
- M/s "Chopin" - drugi statek zbudowany w Splicie (była Jugosławia) dla CHIPOLBROK' u wchodzi do eksploatacji.
1959 r. - 28.11
- W Stoczni Gdańskiej został zwodowany prototypowy trawler o nazwie „Dalmor" dla gdyńskiego Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich.
1959 r. - 04.12
- W Stoczni im. „Komuny Paryskiej" w Gdyni położono stępkę pod budowę drobnicowca m/s „Nidzica".
1960 r. - 04.02
- W Stoczni im. „Komuny Paryskiej" położono stępkę pod budowę statku „Lengkeng" dla armatora indonezyjskiego.
1960 r. - 20.02
- W Teatrze „Wybrzeże" w Gdyni odbyła się premiera sztuki L.Kruczkowskiego pt. „Pierwszy dzień wolności" w reżyserii Zygmunta Hubnera.
1960 r. - 27.02
- Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich „Dalmor" otrzymało zbudowany w Stoczni Gdańskiej pierwszy trawler typu B-21 „Curie - Skłodowska".
1960 r. - 29.04
- M/s „Moniuszko" - kolejny statek (M/s „Paderewski", M/s „Szymanowski", M/s „Nowowiejski", M/s „Wieniawski") z serii drobnicowców uniwersalnych przystosowanych do przewozu ładunków chłodzonych, zbudowanych przez stocznię w Splicie (była Jugosławia) dla CHIPOLBROK'u wchodzi do eksploatacji.
1960 r. - 13.05
- W Teatrze „Wybrzeże" w Gdyni odbyła się premiera sztuki E. Ionesco pt. „Nosorożec", w reżyserii Zygmunta Hubnera.
1960 r. - 21.05
- W Stoczni im. „Komuny Paryskiej" w Gdyni oddano do eksploatacji statek m/s „Rambutan" zbudowany dla armatora indonezyjskiego.
1960 r. - 22.06
- Weteran atlantyckich szlaków ORP „Burza" jako okręt- muzeum został udostępniony zwiedzającym.
1960 r. - 09.08
- W Stoczni im. „Komuny Paryskiej" oddano do eksploatacji statek m/s „Murmashi" dla armatora radzieckiego.
1960 r. - 19.10
- Zatwierdzono do realizacji projekt „Domu Rzemiosła" w Gdyni, przy ulicy 10 Lutego, z salą teatralną na pierwszym piętrze.
1960 r. - 26.10
- Spłonął przebudowany gmach Teatru „Wybrzeże" w Gdyni.
1960 r. - 29.11
- Przekazano setny statek zbudowany w stoczni im. „Komuny Paryskiej", drobnicowiec „Lengkeng", dla armatora indonyzejskiego.
1960 r. - 02.12
- Zakończono w Polsce powszechny spis ludności. Gdynia liczyła 150 tysięcy mieszkańców.
1961 r. - 16.01
- Na pokładzie m/s „Krynica" przypłynęły do Gdyni z Bostonu skarby wawelskie, zwrócone Polsce przez Kanadę.
1961 r. - 15.04
- Do Gdyni przyjechała grupa indonezyjskich inżynierów i robotników stoczniowych, w celu odbycia szkolenia w gdyńskiej Stoczni Remontowej „Nauta".
1961 r. - 02.05
- Okręt szkolny Marynarki Wojennej, żaglowiec „Iskra" opuścił port gdyński i udał się z grupą słuchaczy w rejs do portów Morza Śródziemnego.
1961 r. - 27.06
- Przekazano odbudowany basen Żeglarski im. Generała Mariusza Zaruskiego.
1961 r. - 01.07
- Rozpoczęcie działalnośi przez MPGC w Gdyni - przyjęcie do eksploatacji 95 kotłowni.
1961 r. - 15.07
- Podniesiono banderę na flagowym jachcie ZHP „Zawisza Czarny II", który stał się kontynuatorem tradycji przedwojennej jednostki o tej samej nazwie.
1961 r. - 02.09
- W Teatrze „Wybrzeże" w Gdyni odbyła się premiera sztuki A. Suassuna pt. „Testament psa" w reżyserii Konrada Swinarskiego.
1961 r. - 23.09
- W Stoczni im. „Komuny Paryskiej" w Gdyni oddano do użytku drobnicowiec „Nimfa" dla PŻM.
1962 r. - 18.01
- Minister Żeglugi Stanisław Darski podjął decyzję o przekazaniu Państwowej Szkole Morskiej lugrotrawlera „Puchacz" z Przedsiębiorstwa Połowowego „Gryf", jednostka ta po adaptacji przeprowadzonej w Stoczni Marynarki Wojennej otrzymała nazwę „Horyzont" i prawie 40 lat służyła jako jednostka szkolna.
1962 r. - 19.05
- Dwa kutry rybackie wybudowane dla Kuby przez Gdyńską Stocznie Remontową „Nauta", wyszły z portu w Hawanie w pierwszy rejs łowczy z polsko-kubańską załogą.
1963 r. - 09.01
- Oddano pierwsze ciepło do Śródmieścia Gdyni z EC II w ilości 3.26 Gcal/h, ogrzewając 19 tys. m2 powierzchni mieszkalnej i 10 tys. m2 powierzchni użytkowej. Gdynia jako trzecie miasto w Polsce po Warszawie i Krakowie otrzymała ciepło ze skojarzonego źródła.
1963 r. - 29.01
- Weszła w życie uchwała Rady Ministrów w sprawie rozwoju morskiego rybołówstwa przybrzeżnego (spółdzielczego i indywidualnego). Ustawa przyczyniła się do wzrostu połowów na łowiskach przybrzeżnych.
1963 r. - 15.04
- Do portu w Gdyni zawinął największy statek, jaki kiedykolwiek wpłynął na Bałtyk. Był to „Manhattan" bandery Stanów Zjednoczonych z 66 tysiącami ton zboża.
1963 r. - 03.07
- Po 90 dniach podróży i przebyciu 8 tysięcy mil morskich wrócił do Gdyni „Dar Pomorza".
1963 r. - 02.10
- W Stoczni im. „Komuny Paryskiej" oddano do eksploatacji pierwszy suchy dok, wykorzystany przy wodowaniu zbudowanego tu kadłuba statku m/s. „Francesco Nullo", o nośności 11.600 ton, dla PLO. Oddano do użytku gmach Kapitanatu Portu.
1963 r. - 14.10
- W Stoczni im. „Komuny Paryskiej" zwodowano drobnicowiec „Boginka" dla PŻM.
1963 r. - 27.10
- Dowództwo Marynarki Wojennej uroczyście przekazało Miejskiej Radzie Narodowej w Gdyni szkołę -pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego, III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni.
1963 r. - 23.11
- Wyłączenie z eksploatacji kotłowni przy ulicy Lamoneta w Śródmieściu Gdyni i podłączenie sieci zasilanej z tej kotłowni do EC II, przez co zwiększono pobór energii cieplnej z EC II do 12,6 Gcal/ h, co pozwoliło na ogrzanie 120 tys. m2 powierzchni mieszkalnej i 51 tys. m2 powierzchni użytkowej.
1964 r. - 25.02
- Port gdyński przeładował 100 milionową tonę od chwili uruchomienia go po wojnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1964 r. - 08.05 - Przyjęto koncepcję uciepłownienia miasta Gdyni.

1964 r. - 04.06
- Do Gdyni przypłynęły z wizytą kurtuazyjną okręty Królewskiej Marynarki Wojennej Danii.
1964 r. - 18.06
- W Teatrze Ziemi Gdańskiej z siedzibą w Gdyni odbyła się premiera sztuki Carlo Goldoniego pt. „Mirandolina".
1964 r. - 17.08
- W Gdyni zmarł profesor Antoni Garnuszewski, inżynier okrętowy, organizator pierwszej Szkoły Morskiej w Tczewie (1920 - 1929), autor prac o budowie okrętów.
1964 r. - 08.10
- W Teatrze Ziemi Gdańskiej z siedzibą w Gdyni odbyła się premiera sztuki Leona Pasternaka pt. „Pierwsze kroki", w reżyserii dyrektora i twórcy tego teatru - Waleriana Lachnitta.
1964 r. - 10.12
- Gdynia otrzymała nową sieć kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków.
1965 r. - 03.01
- Odbył się pierwszy występ muzyczny gdyńskiej grupy młodzieżowej „Czerwone Gitary", w skład której wchodzili Bernard Dornowski, Krzysztof Klenczon, Jerzy Kosela, Henryk Zamerski. Dwa tygodnie później do młodych artystów dołączyli Seweryn Krajewski i Jerzy Skrzypczyk z Sopotu.
1965 r. - 12.01
- Zatonął statek m/s „Nysa". Katastrofa miała miejsce na Morzu Norweskim.
1965 r. - 22.07
- Przed Dworcem Morskim w Gdyni odsłonięto pomnik „Ludziom Morza".
1965 r. - 23.07
- Zmarł w Gdyni Wacław Szczeblewski, artysta malarz, twórca Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych.
1965 r. - 28.07
- Na Cmentarzu Witomińskim odbył saię pogrzeb Wacława Szczeblewskiego, artysty malarza, absolwenta Drezdeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, założyciela i dyrektora Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdyni.
1966 r. - 14.01
- Ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Horyzont", wychodzącego w Gdyni pod patronatem Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców".
1966 r. - 02.03
- W Stoczni im. „Komuny Paryskiej" położono stępkę pod budowę statku „Murmańsk" dla armatora radzieckiego.
1966 r. - 22.07
- Oddano do eksploatacji trasę trolejbusową w ciągu ul. Czechosłowackiej do Stoczni.
1966 r. - 18.08
- Do portu w Gdyni wpłynęły z kurtuazyjną wizytą okręty duńskiej marynarki wojennej, z okrętem flagowym „Aegir" na czele.
1966 r. - 18.08
- W Stoczni im. „Komuny Paryskiej" oddano do eksploatacji statek „ Nishra Raksha" dla armatora hinduskiego.
1966 r. - 13.09
- Kurtuazyjna wizyta w Gdyni brytyjskiego niszczyciela rakietowego „Devonshire".
1966 r. - 25.09
- Odsłonięto pomnik poświęcony „Gdyńskim Harcerzom", poległym w walce z hitlerowskim najeźdźcą w latach 1939 -1945.
1966 r. - 30.10
- Podczas obchodów milenijnych, Biskup Chełmiński Kazimierz Józef Kowalski dokonał konsekracji kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Budowniczym tej największej gdyńskiej świątyni, według projektu prof. Jana Borowskiego jest ksiądz prałat dr Hilary Jastak, wieloletni proboszcz tej parafii.
1966 r. - 31.12
- 10.000.000 przewiezionych statkami CHIPOLBROK'u od 1951 roku.
1967 r. - 12.04
- „Dar Pomorza" wypływa w transatlantycki rejs, którego celem był udział w wystawie EXPO'67 w Montrealu. Polski żaglowiec cieszył się na wystawie dużą popularnością, a zwiedziło go 15 tys. ludzi, głównie polonia kanadyjska.
1967 r. - 27.04
- W gmachu Polskich Linii Oceanicznych odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą pamięci marynarzy floty handlowej, poległych w czasie II wojny światowej.
1967 r. - 30.05 -
Przekazano dwusetny statek zbudowany w stoczni im. „Komuny Paryskiej", trawler – przetwórnię „Bizon", dla armatora radzieckiego.
1967 r. - 22.06
- Do Gdyni przybył z kurtuazyjną wizytą radziecki niszczyciel rakietowy „Obrazcowyj".
1967 r. - 28.06
- Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia „Dnia Stoczniowca" w każdą ostatnią niedzielę czerwca.
1967 r. - 09.09 -
Wizyta prezydenta Francji generała Charlesa de Gaulle'a w Gdyni.
1967 r. - 23.09 -
W Gdyni odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji do Spraw Wyższych Szkół Morskich. Efektem prac komisji będzie utworzenie w Gdyni czterowydziałowej Wyższej Szkoły Morskiej.
1968 r. - 12.08
- W Gdyni zmarł powszechnie znany kapitan Bolesław Romanowski, bohater II wojny światowej.
1968 r. - 20.12
- Podczas Lektorium Wiedzy Społeczno-Politycznej, pt. „Ocaleni od zapomnienia, czyli o patronach gdyńskich ulic" narodziła się inicjatywa comiesięcznych spotkań Starych Gdynian.
1969 r. - 08.04
- Nastąpiło uroczyste podniesienie bandery na zakupionym w Holandii następcy „Batorego", „Stefanie Batorym", zbudowanym w 1952 r.
1969 r. - 11.04
- Nowy polski transatlantyk „Stefan Batory" wyruszył z Gdyni w pierwszy rejs do Montrealu.
1969 r. - 29.04
- Leonid Teliga, żeglarz, lotnik, dziennikarz, pierwszy Polak, który samotnie odbył rejs żaglowy dookoła świata, ukończył swój rejs, ustanawiając rekord samotnej żeglugi bez zawijania do portu -165 dni.
1969 r. - 05.05
- Do Gdyni powrócił z inauguracyjnego rejsu do Kanady transatlantyk „Stefan Batory", następca wysłużonego „Batorego", zakupiony w Holandii w 1968 r.
1969 r. - 25.06
- W czasie „Dni Morza" Gdański Urząd Morski przekazał do użytku Bulwar Nadmorski, według projektu inżyniera Lecha Zaleskiego. Obiekt w 1981 roku otrzymał nazwę „Bulwar im. Feliksa Nowowiejskiego".
1969 r. - 01.07
- M/s „Batory" rozpoczął działalność jako pływający hotel-restauracja przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni.
1969 r. - 18.07
- Gdynię odwiedziła pierwsza w świecie kosmonautka, Rosjanka Walentyna Nikołajewna Tiereszkowa.
1969 r. - 25.08
- Po raz pierwszy w Polsce wprowadzono w Stoczni im. „Komuny Paryskiej" metodę czyszczenia strumieniowego blach i profili w obiegu zamkniętym.
1969 r. - 14.09
- Miasto otrzymało budowany w latach 1965 - 1969 Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego.
1969 r. - 16.10
- Powstało Kolo Starych Gdynian. Pierwszym prezesem był kapitan Bolesłw Mikszta. Pierwszą siedzibą był Klub Morski przy ulicy 10 Lutego.
1969 r. - 27.11
- Wybrany został pierwszy Zarząd Koła Starych Gdynian. Przewodniczącym był kapitan ż.w. Bolesław Mikszta. Deklaracje członkowskie wypełniło 20 osób. Jednym z pierwszych członków byli Eugeniusz Kwiatkowski i Marian Mokwa.
1969 r. - 26.12
- Zmarł Franciszek Grzegowski, społecznik i patriota, jeden z twórców Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni.
1970 r. - 13.02
- Sejm PRL podjął ustawę o polskiej strefie rybołówstwa morskiego.
1970 r. - 05.05
- Zmarł Witold Mężnicki, zasłużony mieszkaniec Gdyni, właściciel pierwszej gdyńskiej księgarni.
1970 r. - 21.05
- Zmarł Leonid Teliga, kapitan żeglugi jachtowej, powszechnie znany i podziwiany dziennikarz, literat i żeglarz, który na maleńkim jachcie „Opty" samotnie opłynął świat.
1970 r. - 13.10
- Zmarł Roman Wyrobek, zasłużony dla Gdyni i Wybrzeża przedwojenny piłkarz, powojenny fotograf, autor albumów o tematyce morskiej, stoczniowej i portowej.
1970 r. - 30.11
- W WSM odbyta się uroczystość pożegnania, odchodzącego na emeryturę niezwykle popularnego i lubianego pisarza marynisty, kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta.
1970 r. - 11.12
- Zmarł Konstanty Jacewicz, dyrektor „Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe" (GAL).

 
Kalendarium opracowała K. Miszewska na podstawie  "Kalendarza Gdyńskiego" z roku 2002 wydanego przez IMPRIMATUR dla ZKM w Gdyni.

Wydarzenia

<<  Lutego 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Reklama
Reklama