Sesje Rady

XXXIX sesja


XXXIX sesja Rady Dzielnicy Śródmieście

 14 marca 2019 godz.17:30

w Mini Muzeum „Bankowiec” przy ul. 3 Maja 27-31

 

Porządek obrad 

 1. Przywitanie radnych, stwierdzenie prawomocności obrad i rozpoczęcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Śródmieście .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/22/2017 w sprawie: wskazania zadań remontowo-inwestycyjnych  na lata 2015-2018.
 5. Przedstawienie pracy Zarządu Dzielnicy Śródmieście między sesjami.
 6. Informacja o wykonanych zadaniach remontowo - inwestycyjnych.
 7. Podsumowanie działalności rady dzielnicy w kadencji 2015 - 2019.
 8. Wolne wnioski.
 9. Pożegnanie radnych V kadencji.
 10. Zakończenie obrad.

 

 

XXXVIII sesja

XXXVIII sesja Rady Dzielnicy Śródmieście

 13 grudnia 2018 godz.17:00

w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5

Porządek obrad

 1. Przywitanie radnych, stwierdzenie prawomocności obrad i rozpoczęcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Dzielnicy Śródmieście .
 4. Uchwała w sprawie wnioskowania do Prezydenta Miasta o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2018 środków finansowych.
 5. Przedstawienie pracy Zarządu Dzielnicy Śródmieście między sesjami.
 6. Informacja o postępach prac przy modernizacji placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego.
 7. Wolne wnioski.
 8. Ustalenie dyżurów radnych - wtorki godz. 17:00 - 18:00.
 9. Ustalenie  terminu następnego posiedzenia
 10. Zakończenie obrad.

 


 

XXXVII sesja

                                                                                                       Gdynia 31 października 2018

 


XXXVII sesja Rady Dzielnicy Śródmieście

 8 listopada 2018 godz.17:00

w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5

Porządek obrad 

 1. Przywitanie radnych, stwierdzenie prawomocności obrad i rozpoczęcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Dzielnicy Śródmieście .
 4. Uchwała w sprawie: Zaopiniowania projektowanego układu drogowego  ulic Hryniewieckiego i Jana Pawła II w Gdyni
 5. Przedstawienie pracy Zarządu Dzielnicy Śródmieście między sesjami.
 6. Podsumowanie festynu „Wybrałem zdrowe życie”
 7. Informacja o postępach prac przy modernizacji placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego.
 8. Sprawy bieżące..
 9. Wolne wnioski.
 10. Ustalenie dyżurów radnych - wtorki godz. 17:00 - 18:00.
 11. Ustalenie  terminu następnego posiedzenia
 12. Zakończenie obrad.

 

 

           Przewodnicząca

Zarządu Dzielnicy Śródmieście

         Elżbieta Raczyńska


 

XXXVI sesja

 

XXXVI sesja Rady Dzielnicy Śródmieście

 3 października 2018 godz.17:00

w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5

Porządek obrad 

 1. Przywitanie radnych, stwierdzenie prawomocności obrad i rozpoczęcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Dzielnicy Śródmieście .
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2019
 5. Uchwała w sprawie: Zaopiniowania projektowanego układu drogowego  ulic Hryniewieckiego i Jana Pawła II w Gdyni
 6. Przedstawienie pracy Zarządu Dzielnicy Śródmieście między sesjami.
 7. Informacja o festynie „Wybrałem zdrowe życie”
 8. Sprawy bieżące..
 9. Wolne wnioski.
 10. Ustalenie dyżurów radnych - wtorki godz. 17:00 - 18:00.
 11. Ustalenie  terminu następnego posiedzenia
 12. Zakończenie obrad.

 

 

XXXIV sesja Rady Dzielnicy

 XXXIV  sesja Rady Dzielnicy Śródmieście

 19 lipca 2018 godz.18:00

w Szkole Podstawowej  nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5

 Porządek obrad

 1. Przywitanie radnych, stwierdzenie prawomocności obrad i rozpoczęcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Uchwała w sprawie: wniesienia uwag  do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni rejon ulic A. Abrahama , J. Kilińskiego
 4. Zakończenie obrad.

 

 

Informacje

Wybory do Rad Dzielnic

31 marca 2019

Więcej szczegółów na stronie

 

XXXIX sesja Rady Dzielnicy

14 marca 2019 godz. 17:30  w Mini Muzeum  Bankowiec przy ul. 3 Maja 27-31 XXXIX sesja

 

Spotkania w Śródmieściu z historią Gdyni

 Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza mieszkańców na kolejne wydarzenia w ramach tegorocznego cyklu spacerów i prezentacji poświęconych historii Gdyni,

Więcej: Informacje

 

XXXIIIa sesja Rady Dzielnicy


XXXIIIsesja Rady Dzielnicy Śródmieście

 21 czerwca 2018 godz.18:00

w Szkole Podstawowej  nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5

 Porządek obrad

 1. Przywitanie radnych, stwierdzenie prawomocności obrad i rozpoczęcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Dzielnicy
 4. Przedstawienie pracy Zarządu między sesjami.
 5. Uchwała w sprawie: wydania opinii na temat sprzedaży alkoholu
 6. Uchwała w sprawie: inicjatywy wprowadzenia zmian w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Ustalenie dyżurów radnych - wtorki godz. 17:00 - 18:00.
 10. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
 11. Zakończenie obrad.
 

XXXIII sesja Rady Dzielnicy

XXXIII  sesja Rady Dzielnicy Śródmieście

 24 maja 2018 godz.18:00

w Szkole Podstawowej  nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5

 Porządek obrad

 1. Przywitanie radnych, stwierdzenie prawomocności obrad i rozpoczęcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Dzielnicy
 4. Przedstawienie pracy Zarządu między sesjami.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Ustalenie dyżurów radnych - wtorki godz. 17:00 - 18:00.
 8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
 9. Zakończenie obrad.
 

XXXII sesja Rady Dzielnicy

XXXII sesja Rady Dzielnicy Śródmieście
26 kwietnia 2018 godz.18:00
w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5 w Gdyni

Porządek obrad
1. Przywitanie radnych, stwierdzenie prawomocności obrad i rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Dzielnicy
4. Przedstawienie pracy Zarządu między sesjami.
5. Uchwała w sprawie w sprawie: przystąpienia do III edycji konkursu „Przyjazna dzielnica”.
6. Uchwała w sprawie: powołania doraźnej komisji Rady Dzielnicy Śródmieście.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie dyżurów radnych - wtorki godz. 17:00 - 18:00.
10. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
11. Zakończenie obrad.

 

XXXI seja Rady Dzielnicy


XXXI  sesja Rady Dzielnicy Śródmieście

 22 marca 2018 godz.18:00

w Szkole Podstawowej  nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5

 

 Porządek obrad

 1. Przywitanie radnych, stwierdzenie prawomocności obrad i rozpoczęcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Dzielnicy
 4. Przedstawienie pracy Zarządu między sesjami.
 5. Uchwała w sprawie wskazania zadań remontowo-inwestycyjnych  na lata 2015-2018
 6. Dyskusja w sprawie projektów  do konkursu „Przyjazna Dzielnica” w roku 2018
 7. Informacja o realizacji projektów konkursowych „Przyjazna Dzielnica” z roku 2017.
 8. Przekazanie pełnej informacji o prelekcjach i spacerach historycznych organizowanych przez Radę Dzielnicy w roku 2018.
 9. Wolne wnioski.
 10. Ustalenie dyżurów radnych - wtorki godz. 17:00 - 18:00.
 11. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
 12. Zakończenie obrad.

 

           Przewodnicząca

Zarządu Dzielnicy Śródmieście

         Elżbieta Raczyńska

 

XXX sesja

                                                                                                            

XXX  sesja Rady Dzielnicy Śródmieście

 27 luty 2018 godz.18:00

w Szkole Podstawowej  nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5

 

 Porządek obrad

 1. Przywitanie radnych, stwierdzenie prawomocności obrad i rozpoczęcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Dzielnicy
 4. Przedstawienie pracy Zarządu między sesjami.

a.       Informacja o postępie przygotowań do realizacji zadania „Modernizacja placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego”

b.      Relacja z warsztatów specjalistycznych poświęconych procesowi  tworzenia tak zwanego Sea City – Śródmieścia Morskiego w Gdyni.

 1. Dyskusja nad ustaleniami zebranymi w czasie konsultacji w sprawie zadań inwestycyjno-remontowych
 2. Informacja o konkursie „Przyjazna Dzielnica”
 3. Informacja o prelekcjach i spacerach historycznych organizowanych przez Radę Dzielnicy.
 4. Wolne wnioski.
 5. Ustalenie dyżurów radnych - wtorki godz. 17:00 - 18:00.
 6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
 7. Zakończenie obrad.

 

 

 

           Przewodnicząca

Zarządu Dzielnicy Śródmieście

         Elżbieta Raczyńska

 

 

XXIX sesja

 

XXIX sesja  Rady Dzielnicy Śródmieście

 5 grudnia 2017 godz.17:30

w Szkole Podstawowej  nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5

Porządek obrad 

 

 1. Przywitanie radnych, stwierdzenie prawomocności obrad i rozpoczęcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Dzielnicy
 4. Przedstawienie pracy Zarządu między sesjami.
 5. Sprawozdanie z przebiegu festynu „Wybrałem zdrowe życie”
 6. Projekt uchwały w sprawie wnioskowania do Prezydenta Miasta o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2017 środków finansowych
 7. Wolne wnioski.
 8. Ustalenie dyżurów radnych - wtorki godz. 17:00 - 18:00.
 9. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.

 

 

           Przewodnicząca

Zarządu Dzielnicy Śródmieście

         Elżbieta Raczyńska

 

 

 

XXVIII sesja

Gdynia  07 listopada 2017

 

Porządek obrad

XXVIII sesji Rady Dzielnicy Śródmieście

 14 listopada 2017 godz.17:00

w Szkole Podstawowej  nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5

 

 1. Przywitanie radnych, stwierdzenie prawomocności obrad i rozpoczęcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 05 października  2017 r.
 4. Spotkanie z p. Arkadiuszem Brzęczkiem i przedstawienie założeń projektu przewodnika po dzielnicy Śródmieście
 5. Informacja o ustaleniach dotyczących placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego
 6. Informacja o festynie „Wybrałem zdrowe życie”
 7. Przedstawienie pracy Zarządu Dzielnicy Śródmieście między sesjami.
 8. Wolne wnioski.
 9. Ustalenie dyżurów radnych - wtorki godz. 17:00 - 18:00.
 10. Wyznaczenie  terminu następnej sesji Rady Dzielnicy Śródmieście
 11. Zakończenie obrad.

 

 

           Przewodnicząca

Zarządu Dzielnicy Śródmieście

         Elżbieta Raczyńska

 

 

XXVII sesja


                                                                                                               Gdynia  26 września 2017

 

Porządek obrad

XXVII sesji Rady Dzielnicy Śródmieście

 05 października 2017 godz.17:30

w Szkole Podstawowej  nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5

 1. Przywitanie radnych, stwierdzenie prawomocności obrad i rozpoczęcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 12 września 2017 r.
 4. Uchwała w sprawie: przyjęcia planu finansowego Rady Dzielnicy Śródmieście na rok 2018
 5. Przedstawienie pracy Zarządu Dzielnicy Śródmieście między sesjami.
 6. Informacja o wynikach głosowania do Budżetu Obywatelskiego i Przyjaznej Dzielnicy.
 7. Wolne wnioski.
 8. Ustalenie dyżurów radnych - wtorki godz. 17:00 - 18:00.
 9. Wyznaczenie  terminu następnej sesji Rady Dzielnicy Śródmieście
 10. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

           Przewodnicząca

Zarządu Dzielnicy Śródmieście

         Elżbieta Raczyńska

 

XXVI sesja


                                                                                                               Gdynia  05 września 2017

 

Porządek obrad

XXVI sesji Rady Dzielnicy Śródmieście

 12 września 2017 godz.17:30

w Szkole Podstawowej  nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5

 1. Przywitanie radnych, stwierdzenie prawomocności obrad i rozpoczęcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 29 sierpnia 2017 r.
 4. Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Rady Dzielnicy Śródmieście na rok 2018
 5. Przedstawienie pracy Zarządu Dzielnicy Śródmieście między sesjami.
 6. Informacja o zajęciach Gdyńskiej Akademii Samoobrony Seniorów.
 7. Informacja o zakończeniu konkursu „Gdynia w kwiatach”.
 8. Wolne wnioski.
 9. Ustalenie dyżurów radnych - wtorki godz. 17:00 - 18:00.
 10. Wyznaczenie  terminu następnej sesji Rady Dzielnicy Śródmieście
 11. Zakończenie obrad.

 

           Przewodnicząca

Zarządu Dzielnicy Śródmieście

         Elżbieta Raczyńska

 

I sesja Rady Dzielnicy Śródmieście

I sesja Rady Dzielnicy Śródmieście

w Urzędzie Miasta Gdyni przy ul. Piłsudskiego 52/54 sala nr 105

Porządek posiedzenia 

Więcej: I sesja Rady Dzielnicy Śródmieście

 

Wydarzenia

<<  Października 2018  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Reklama
Reklama