Historia

        Rada Dzielnicy Śródmieście została powołana po raz pierwszy w wyborach w dniu 22 luty 1999 r. Rada Dzielnicy I kadencji składała się z 24 radnych z pośród których został wybrany Zarząd Dzielnicy w składzie:

Grzegorz Bonk-przewodniczący
Waldemar Pawilczus-wiceprzewodniczący
Jan Bochiński-wiceprzewodniczący
Mirosław Studniak-sekretarz.

Rada początkowo pracowała w następujących 4 komisjach problemowych:

  • Komisja Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej;
  • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
  • Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
  • Komisja Rekreacji i Sportu.

        Rada dzielnicy jest najbliższym mieszkańcom organem samorządu. Zajmuje się interwencjami poszczególnych mieszkańców. Wszelkie sygnały są na forum Rady wnikliwie analizowane, a do organów samorządowych wyższego szczebla docierają już konkretne wnioski i opinie. Niektóre problemy Rada może rozwiązywać z własnych, skromnych środków budżetowych. Aktywizując mieszkańców, rada dzielnicy wspiera budowę i działanie wspólnot lokalnych, parafii, szkół, stowarzyszeń. Wśród głównych zadań realizowanych przez Radę Dzielnicy Śródmieście wymienić należy: bezpieczeństwo i porządek publiczny, oświatę, kulturę i opiekę społeczną oraz gospodarkę komunalną.

        Specyfiką Śródmieścia są zagrożenia powodowane przez przestępców spoza terenu dzielnicy, a często spoza miasta, zwłaszcza w sezonie letnim. Aby zmniejszyć te zagrożenia wspieraliśmy zainstalowanie kamer w punktach miasta uchodzących za niebezpieczne. Środki budżetowe RDŚ i wsparcie sponsorów umożliwiły także usytuowanie w wielu punktach Dzielnicy słupków alarmowych. Realizowaliśmy programy objęte ogólną nazwą "Bezpieczna Dzielnica". Programy "Sąsiedzka Czujność" , "Twój Dzielnicowy" miały na celu informowanie o sposobach ochrony przed przestępstwami, przezwyciężenie bierności mieszkańców, przybliżenie im strażników miejskich i dzielnicowych. Staraliśmy się o wciągnięcie do tej akcji (oprócz Komendy Policji, Straży Miejskiej, wspólnot i administracji), także sponsorów, którym bliska jest idea bezpiecznej dzielnicy, a dzięki którym było możliwe ograniczenie kosztów tej akcji. Sfinansowaliśmy zakup komputerów , drukarki i kamizelek dla Policji, co ma usprawnić pracę dzielnicowych i umożliwić im częstszy i bezpieczniejszy kontakt z mieszkańcami. Wielokrotnie interweniowaliśmy w sprawach uporządkowania sytuacji na Dworcu Gdynia Główna Osobowa. Udało się wzmocnić patrole Straży Miejskiej, zlikwidować stoiska handlowe w przejściu podziemnym i wybudować podjazd dla osób niepełnosprawnych.

        Uznając wagę profilaktyki zdecydowaliśmy o objęciu stałą opieką dzieci z rodzin patologicznych. Szczególną troską otoczyliśmy dzieci z rodzin ubogich, które mogły rokrocznie korzystać z licznych zajęć pozalekcyjnych, wakacyjnego i zimowego wypoczynku oraz darmowych posiłków, zaopatrywane są w pomoce szkolne i książki, a w okresie przedświątecznym otrzymują paczki z nową odzieżą i słodyczami. Realizację corocznych festynów choinkowych dla niemal dwustu dzieci objętych opieką Rady Dzielnicy udało nam się niemal w całości sfinansować z darowizn sponsorów - licznych w naszej dzielnicy firm. Podobne wsparcie uzyskaliśmy od sponsorów dla realizacji wypoczynku dzieci w Szczawnicy.

        Rada Dzielnicy Śródmieście była inicjatorem Wigilii dla osób samotnych, bezdomnych, biednych i potrzebujących pomocy, w których z roku na rok uczestniczy coraz większa liczba osób potrzebujących.

         Aktywnie wspieramy działania wychowawcze szkół i przedszkoli, służące kreowaniu właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży. Organizowane przez Radę Dzielnicy liczne festyny i zawody sportowo- rekreacyjne miały zawsze rodzinny charakter i na żadnym z nich nie pojawił się alkohol. Przeciwnie - podczas corocznych, jesiennych festynów propagowaliśmy działania na rzecz walki z uzależnieniami i promowaliśmy zdrowy tryb życia. W trosce o zdrowie mieszkańców finansujemy sprzęt dla boisk przyszkolnych, i od lat organizujemy dla chętnych mieszkańców gimnastykę rehabilitacyjną. Finansowaliśmy zajęcia świetlicowe dla dzieci przy parafii ojców Redemptorystów oraz staraliśmy się przybliżyć dzieciom edukację przedszkolną organizując w Przedszkolu Samorządowym nr 7 "dni otwarte". Sfinansowany został także niewielki remont w tej placówce. Finansowaliśmy zajęcia pozalekcyjne w szkołach oraz zakup książek do bibliotek.

        Wspieraliśmy wszelkie działania mające na celu rozwój systemu drogowego miasta i dzielnicy w zgodzie z interesem mieszkańców. Stan nawierzchni ulic i chodników, mimo że się poprawił, nie jest doskonały. Ważnym, a wciąż nie do końca rozwiązanym problemem, jest parkowanie samochodów w Śródmieściu. Kierowcy nadal parkują na chodnikach, często wbrew widocznym zakazom i przy obojętności strażników miejskich. Działaliśmy na rzecz ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych w całym Śródmieściu i skierowanie całości ruchu do Portu i Dalmoru" przez ulice Janka Wiśniewskiego i Polską. Udało nam się w 1999 r. na kilka miesięcy rozwiązać ten wyjątkowo uciążliwy dla mieszkańców problem. Dzięki setkom Państwa podpisów pod naszym apelem Zarząd Miasta skierował poza teren centrum ruch ciężkich samochodów firmy "Halex . Niestety, przez kolejne lata samochody ciężarowe, mimo naszych ciągłych interwencji, nadal przetaczają tysiącami się przez nasze ulice. Wspieraliśmy korzystne dla mieszkańców projekty drogowe, jak przebudowa ul. Świętojańskiej, czy ul. Janka Wiśniewskiego. Jednocześnie staraliśmy się przeciwdziałać poszerzeniu i zwiększeniu ruchu na ulicy Władysława IV, uznając, że jest to niezgodne z interesem mieszkańców, ponieważ od wielu lata hałas i zanieczyszczenie środowiska na tej ulicy przekraczają dopuszczalne prawem normy.

        Znaczną część budżetu przeznaczamy rokrocznie na zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla zaniedbanego jak dotychczas pod tym względem Śródmieścia. Dzieci i młodzież, zarówno z naszej dzielnicy, jak i całej Gdyni, mogą korzystać z odnowionego i rozbudowanego ogródka jordanowskiego na plaży miejskiej oraz urządzeń sportowych na terenie dzielnicy. Nie zapomnieliśmy także o rozwiązaniu drobnych a pilnych problemów komunalnych jak zakup ławek, kasetonów na kwiaty, naprawy zapadniętych podjazdów dla wózków i rowerów, remontu urządzeń (jak choćby piaskownicy na ul. Chrzanowskiego), czy oczyszczenie chodników i ulic.

Wydarzenia

<<  Marca 2018  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Reklama
Reklama